TEXTOS CREATIUS

Enllaços amb els textos paròdics en prosa medieval recreats pels estudiants. Extensió aproximada de 300 a 350 paraules. Accés a les pàgines temàtiques.

01.Llibre de les bèsties (Ramon Llull)
02.Llibre d'Evast i Blanquerna (Ramon Llull)
03.Llibre d'amic i amat (Ramon Llull)
04.Llibre de l'orde de cavalleria (Ramon Llull)
05.Llibre dels fets (Jaume I)
06.Crònica (Ramon Muntaner)
07.Blandín de Cornualla (Anònim)
08.Jacob Xalabín (Anònim)
09.Terç / Dotzé d'El Crestià (Francesc Eiximenis)
10.Disputa de l'ase (Anselm Turmeda)
11.Sermons (Vicent Ferrer)
12.Lo somni (Bernat Metge)
13.Tirant lo Blanc (Joanot Martorell)
14.Curial i Güelfa (Anònim)
15.Vita Christi (Isabel de Villena)
16.Tragèdia de Caldesa (Joan Roís de Corella)