Literatura catalana medieval:
Un recorregut multimèdia pels grans autors
i els seus textos:
http://www.editorialuoc.com/extra_content/84-7306-864-5DOS TEXTOS BÀSICS D'HISTÒRIA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA


Història de la llengua i la literatura catalana-Orígens fins al XIX


Història del catalàIntroducció al llibre Les veus del temps (I) en pdf
TEMES DE LITERATURA D'UN TEMARI D'OPOSICIONS:

POESIA MEDIEVAL

(Cliqueu sobre el títol principal i us envien a la web on podeu llegir i abaixar-vos el document en pdf)

Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes
Subtemes que s'hi expliquen:

Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes
1. Introducció
1.1. Context històric1.2. Del llatí al català
2. Primers textos en llengua catalana
2.1. Obres en prosa
 • Textos jurídics: traducció del Forum ludicum
 • Textos religiosos: les Homilies d’Organyà
 • Textos historiogràfics
2.2. Obres en vers
 • La Cançó de santa Fe
 • Epístola Farcida de sant Esteve
 • La composició Aujats, senyors que credents en Déu lo Payre
 • Virolays a la Mare de Déu
3. Poesia trobadoresca
3.1. Introducció
 • Els orígens de la literatura europea
 • Llengua literària i llengua parlada
 • Causes de l’ús de l’occità en les poesies fetes per catalans
 • Orígens de la literatura catalana
 • Cronologia
3.2. Trobadors, joglars i poetes
 • Qui és qui?
 • La formació i la cultura del trobador
3.3. La poètica trobadoresca
3.4. Els gèneres
3.5. L’amor cortés
3.6. Cançoners, Vides i Razós
3.7. Els tractats de poètica
3.8. Els principals trobadors catalans
4. Apèndix
4.1. Context històric
 • Del segle V al segle IX
 • De finals de segle IX a principis del segle XII
 • Del segle XII al segle XIII
4.2. Esquemes: principals gèneres de la literatura trobadoresca i el món feudal

Jaume Roig i l'anomenada «Escola Satírica Valenciana»
Subtemes explicats:

1. El Regne de València al segle XV
2. La literatura a la València del segle XV
3. Jaume Roig: Vida
 • L’Espill• Autoria• Títol• Estructura i continguts•
 • L’Espill: novel·la burgesa• Misoginisme• Mètrica• Llengua• Relacions amb altres textos
4.L’Escola Satírica Valenciana:
 • - Introducció
 • - Els certàmens i les tertúlies
 • - El cançoner satíric valencià

Ausiàs March i la lírica dels segles XIV i XV
Subtemes explicats en els 15 fulls del Pdf:

1. Context històric
2. La lírica entre els trobadors i Ausiàs March
2.1. Panorama general
2.2. Principals autors:- Jacme i Pere March- Gilabert de Próxita- Andreu Febrer - Melcior de Gualbes- Guillem de Masdovelles
2.3. Jordi de Sant Jordi
 • 2.3.1. Notes biogràfiques
 • 2.3.2. Caracterització de la seua poesia
 • 2.3.3. Arcaisme i modernitat en Jordi de Sant Jordi
3. Ausiàs March
3.1. La literatura a la València del segle XV
3.2. Vida
3.3. Obra
 • 3.3.1. Visió de conjunt
 • 3.3.2. El món intel·lectual d’Ausiàs March
 • 3.3.3. Temes- L’amor - La dona- Poesies teòriques i morals- El Cant Espiritual- Cants de mort- Poemes ocasionals
 • 3.3.4. Fonts literàries
 • 3.3.5. Estil
 • 3.3.6. L’Estructura dels poemes
 • 3.3.7. Llengua
 • 3.3.8. Mètrica
 • 3.3.9. Pervivència de l’obra d’Ausiàs March


Joan Roís de Corella. La valenciana prosa. Poesia

Subapartats del Pdf de 13 fulls:
1.La València del segle XV
2.La Literatura a la València del segle XV
3.Joan Roís de Corella
3.1.Vida
3.2.Obra
 • 3.2.1. Poesia- Poesia profana- Poesia religiosa
 • 3.2.2. Prosa- Prosa autobiogràfica- Prosa mitològica- Prosa epistolar - Prosa de circumstàncies- Prosa religiosa
 • 3.1.3.Intencionalitat
 • 3.1.4.Estil.- Trets caracteritzadors
 • 3.1.5.Modernitat
3.3.Pervivència de l’obra de Corella
4.La Valenciana Prosa
4.1.Roís de Corella i la Valenciana Prosa
4.2.Una denominació polèmica
 • 4.2.1.El debat historiogràfic
4.3.Els seguidors de la valenciana prosa
4.4.Els models estilístics de la valenciana prosa
4.5.Recursos estilístics


POETES ARABIGOVALENCIANS

Article en línia descarregable:
"Poetas árabes del País Valenciano", de Margarita Lachica. (Pdf)
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6940/1/HM_09_02.pdf

POESIA TROBADORESCA

Poemes de trobadors en dues versions: http://lletra.uoc.edu/especials/folch/trobadors.htm
Breu article en castellà sobre els trobadors: http://www.lletra.com/es/tema/los-trovadores.pdf

Trobadors, joglars, cançoners, gèneres i poemes comentats

Treball Els Trobadors Catalans


Les Trobairitz (poetesses occitanes)

Estudi de Magda Bogin
(Pdf de 100 pàgines)
Les trobairitz: poetesses occitanes del segle XII - Estudi de Magda BoginCOMENTARIS FETS DE POEMES
Jaume GassullAntologia dels treballs de Literatura (curs 2012-13)

(Antecedents i poesia medieval) realitzats pels alumnes dels grups 21ABCT del curs 2012-13 en Valencià, 1r de Batxillerat. Són consultables, però no han de ser els textos definitius vostres ja que el minitreball l'haureu d'elaborar contrastant dues fonts distintes.WEB D'AUTORS DE LITERATURA

 1. Biografies, obra i comentaris: http://www.escriptors.cat/index_dautors
 2. LletrA: La Literatura Catalana a Internet: http://lletra.uoc.edu/ca/noms-propis
 3. RIALC: Web italiana amb tots els poemes medievals de la Literatura Catalana-Valenciana:
 4. http://www.rialc.unina.it/indice.htm
 5. Literatura catalana medieval (resum en cast.): http://www.spanisharts.com/books/literature/licamed.htm


ENCICLOPÈDIES EN LÍNIA

 1. VIQUIPÈDIA: http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
 2. Enciclopèdia Catalana: http://www.enciclopedia.cat

PRESENTACIONS POWER POINT DE LITERATURA (models)
-


-


-


-


Caceres del tresor sobre LITERATURA de 1r de BATXILLERATTEXTOS D'AUTORS


Sant Vicent Ferrer.pdf
Sant Vicent Ferrer.pdf

Sant Vicent Ferrer.pdf


Eiximenis Lo libre de les dones.Capítol CCVIII.pdf
Eiximenis Lo libre de les dones.Capítol CCVIII.pdf

Eiximenis Lo libre de les dones.Capítol CCVIII.pdf


Ausiàs March.pdf
Ausiàs March.pdf

Ausiàs March.pdf


Tirant lo Blanch.pdf
Tirant lo Blanch.pdf

Tirant lo Blanch.pdf


Jaume Roig.pdf
Jaume Roig.pdf

Jaume Roig.pdf


Sermó de Bernat Metge.pdf
Sermó de Bernat Metge.pdf

Sermó de Bernat Metge.pdf


LÍNIA DEL TEMPS de Literatura medieval / TIMELINE

- - - - - - -