Estudis d'autors i obres medievals en prosa: introducció al significat de l'obra i a l'estil


01.Introducció al Llibre de les bèsties (Ramon Llull)
02.Introducció al Llibre d'Evast i Blanquerna (Ramon Llull)
03.Introducció al Llibre d'amic i amat (Ramon Llull)
04.Introducció al Llibre de l'orde de cavalleria (Ramon Llull)
05.Introducció al Llibre dels fets (Jaume I)
06.Introducció a la Crònica (Ramon Muntaner)
07.Introducció al Blandín de Cornualla (Anònim)
08.Introducció al Jacob Xalabín (Anònim)
09.Introducció al Terç / Dotzé d'El Crestià (Francesc Eiximenis)
10.Introducció a la Disputa de l'ase (Anselm Turmeda)
11.Introducció als Sermons (Vicent Ferrer)
12.Introducció a Lo somni (Bernat Metge)
13.Introducció al Tirant lo Blanc (Joanot Martorell)
14.Introducció al Curial i Güelfa (Anònim)
15.Introducció al Vita Christi (Isabel de Villena)
16. Introducció a la Tragèdia de Caldesa (Joan Roís de Corella)