ENLLAÇOS AMB LES FONTS BIBLIOGRÀFIQUES D'AUTORS I OBRES MEDIEVALS
Allí podreu trobar diferents textos introductoris a la biografia, l'obra i l'estil de l'autor per a elaborar els vostres treballs.

1. Ramon Llull
2. La Cancelleria Reial
3. Les 4 Cròniques
4. Novel·les de Cavalleries: Blandín de Cornualla & Jacob Xalabín
5. Francesc d'Eiximenis: Dotzé d'El Crestià
6. Anselm Turmeda: Disputa de l'ase
7. Vicent Ferrer: Sermons
8. Bernat Metge: Lo somni
9. Joanot Martorell: Tirant lo Blanc
10.Curial i Güelfa
11.Isabel de Villena: Vita Christi
12.Joan Roís de Corella: Tragèdia de Caldesa