SARACINO, LUCÍAPresentació personal


IMG00366-20120225-1645_1.jpgAquest va a ser el meu wiki personal de valencià.
Sóc Lucía Saracino, del grup 21 A de batxillerat.
Les classes de valencià d'aquest curs m'han agradat bastant, encara que al principi pensava que seria complicat i aborrit ja que no usaríem llibre i mai havíem usat un bloc per a escriure, però gràcies a Toni les classes han sigut fàcils i divertides.

Pense que sense el llibre i treballant com ho hem fet a classe podem aprendre molt més ja que probablement prestem més atenció al no tindre que estudiar d'un llibre. A més, així podem practicar i millorar la nostra escriptura del valencià.

Comentari de text


Blandín de Cornualla. El desencantament de la donzella.
Aquest fragment parla d’un cavaller i la seua aventura, ajudar a una donzella amb un encantament que estaba dormida.
Blandín troba a un donzell sota un pomer, que es el germà de la donzella i li pregunta sobre ella. Ell li diu que està al Castell pero haurà de lluitar si vol deslliurar-la.
Quan va veure la donzella, rodejada de set donzelles més que la servien tot el dia, es va enamorar d'ella ràpidament i no sabia què fer.
El donzell primer li va dir que havia de lluitar contra deu cavallers, i després havia de buscar un ocell anomenat Blanc Astor, el qual es trobava dins d'una torre, i dins d'aquella torre hi havien tres portals. Blandín havia de lluitar amb el que es trobara.
Quan va trobar l'ocell el va portar fins a la cambra de la donzella. Li va agafar la mà i va co·locar l'astor, immediatament la donzella tornà a la vida.
Tema del text: El desencantament de la donzella.
Expressions: donzell amoròs, gentil senyor, per Sant Cristol...
Els destinataris: el llibre pot ser per a xiquets o gent jove ja que conta aventures d'un cavaller i això por cridar l'atenció dels xiquets.
Es sembla als llibres d'amor per a xiquets en els quals un príncep o cavaller ha de lluitar per la seua amada.
external image 054010_41387_273x163_1_foto.jpg


-Aquesta va ser la primera entrada que vaig fer, ja que al primer trimestre no vaig fer ninguna. He triat aquesta entrada perque era un dels comentaris que vam fer a classe que m'agradava bastant.


"Com el Senyor, predicant a Jerusalem, va convertir la noble i gran senyora Magdalena, atraent-la cap al seu amor i coneixença"


L'autora del fragment, Isabel de Villena, va nàixer a València el 1430. Era filla del noble castellà i escriptor Enrique de Villena. De jove ingressà en el convent de la Trinitat de València, i arribà a ser-ne abadessa el 1463. Va morir en el mateix convent el 1490. Solament es coneix una obra seua, el Vita Christi, en la qual narra la vida de Jesucrist. El va escriure amb les dades dels evangelis i va introduïr elements inventats deguts a la seua imaginació.
Aquest fragment pertany al Vita Christi, i tracta de Maria Magdalena i la seua reputació.
external image isabel.gifEn aquest fagment es narra la vida de Maria Magdalena, una senyora amb grans riqueses, singular en bellesa i gràcia. Els seus pares estaven morts, i van deixar les riqueses i els béns a ella per ser la primogènita.Durant la seua joventut el que feia era comprar vestits luxosos i parar atenció als plaers que volia. Era amant de les festes. A la seua casa tenia cort i estrada per a reunir-se amb altres dones i fer festes. Per això, la seua reputació va ser tacada. La gent de baixa classe social parlava malament d'ella, i era coneguda com "la dona pecadora". Van a començar a parlar de la predicació del senyor i les seues obres meravelloses. En sentir açò volia anar a la predicació per escoltar el sermó. Es va col·locar de les primeres per a escoltar-lo millor. El senyor va dirigir tot el sermó a ella. Magdalena a l'escoltar tot això va rompre a plorar i va dir al senyor que estava a la seua voluntat.
Respecte a l'estil, destaca la senzillesa el l'expressió. En aquest fragment trobem que usa expressions com "sa Majestat" o "sa Senyoria" per a referir-se a Jesús.
En quant als destinataris, els principals serien les monges del convent, i també persones religioses, ja que parla de la vida de Jesucrist i de les dones del seu entorn.
En relació amb altres textos, potser fóra una resposta a la misogínia de l'Espill de Jaume Roig, ja que l'obra està destinada a destacar el paper important de les dones, i es pot relacionar amb la religió de l'actualitat.
-Aquest va ser el comentari que vam fer amb l'ajuda del llibre Les veus del temps, em va pareixer una activitat entretinguda ja que és una manera diferent de treballar la literatura.

Resum del capítol del Tirant.


Capítol IV: “Si la mar es tornava tinta i l’arena paper”.

En arribar al port de Constantinoble l’emperador va parlar amb el conestable, dient-li com Tirant l’organitzava tot i que Diafebus tornaria amb els presoners. Tots es van quedar sorpresos en veure Diafebus amb tants presoners. Va demanar a l’altesa que acceptara als presoners. Després li va dir a Carmesina: “Si la mar es tornava tinta i l’arena paper, no bastaria per a escriure l’amor”. Amb això volia dir que l’amor de Tirant cap a ella era infinit com l’arena o el mar. Abans d’anar-se’n, Diabefus anà a parlar amb la princesa, es va trovar amb Estefania i se li va declarar, just quan l'emperador el va cridar. Diafebus va suplicà a la princesa que li deixara besar-la, i encara que no volia el deixà fer-ho. Mentre li tocava els pits va trovar l’albarà que Estefania escrigué, on deia que es casaria amb ella.

Els turcs decidiren matar a Tirant, i aquest va aceptar la batalla. Tirant ho va fer saber a l’emperador i aquest va decidir anar al camp de batalla amb Carmesina.

El títol d'aquest capítol simbolitza l'amor que Tirant sent per Carmesina, es infinit com el mar i l'arena, és un amor que no es pot mesurar.

external image Tirant+lo+Blanch.jpg

Carta d'amor de Tirant a Carmesina.Estimada Carmesina, volia dir-te en aquesta carta tot el que sent per tu, ja que estic enamorat de tu desde el primer moment que et vaig vore.El dia de les batalles em vaig adonar que no podria viure sense tu, la meua vida no tindria sentit ja que l'únic que vull és passar la resta de la meua vida al teu costat.Ara mateix l'únic que pense és besar-te i abraçar-te, desitjaria que estigueres ací, res em faria més feliç.Amada meua, m'agradaria saber si tu també penses en mi, i si és així, voldria rebre una carta amb la teua contestació, per poder estar junts...Vostre per sempre, Tirant.

-Aquest va ser el treball creatiu i el resum que fèrem sobre el llibre Tirant lo Blanc, una activitat fàcil que ens va ajudar a pujar la nota, a més, la idea d'inventar una carta d'amor em cridava molt l'atenció.
QuizRevolution: Jordi de Sant Jordi


<a href="http://www.quizrevolution.com/ch/a174342/go/literatura%3Ajordi_de_sant_jordi">literatura:jordi_de_sant_jordi</a>

-Altre treball creatiu sobre la literatura. Em va agradar molt fer-ho, a més de divertir-te pots aprendre coses de literatura que d'altra manera seríen més difícils d'aprendre.

Literatura. 28 de gener - 1 de febrer.


Hem estat aquesta setmana amb el llibre de “les veus del temps” per a llegir alguns textos i fer comentaris.

Dimarts començarem a llegir alguns fragments del llibre que podien eixir a l’exàmen que hauriem de fer el divendres de comentari de text. Vam llegir un fragment de Francesc Eiximenis, altre de Vicent Ferrer, altre fregment de Curial i Güelfa i un altre del Vita Christi.

Dijous, Toni ens va donar un full amb un comentari ja fet, que serviria com a model per a l’examen. Era un comentari del quart llibre de Lo somni, “en defensa de les dones”, de Bernat Metge. Vam parlar d’aquest comentari per a vore els apartats que es podien distinguir. Després va dir els quatre fragments que eixirien a l’examen.

Divendres vam fer el comentari amb l’ajuda del llibre durant tota l’hora. Ens va donar un full amb les preguntes que haviem de fer i els quatre fragments que podiem triar. Les preguntes era dir dades de l’autor, el tema i l’estil del fragment, un resum dels arguments, mots o expressions del registre culte, com pensavem que era l’autor, els destinataris i amb quins altres textos es podria relacionar.

-He triat aquesta entrada perque parlem dels comentaris de literatura que fèrem a classe i com havíem de fer-los.


Setmana de l'examen. 4 - 8 de febrer.


Aquesta setmana hem repasat per a l'examen i hem donat les fitxes que faltaven.

Dimarts començarem a treballar amb la fitxa 5, fent els exercicis que ens faltaven. Hi havien cinc textos expositius i teniem que dir quin esquema organitzatiu presentaven. Toni també ens va dir que podriem utilitzar tots els apunts i les fitxes per a l'examen, i que si ens faltava alguna fitxa la podiem descarregar del blog.

Dijous va ser el dia de l'examen de la coherència. L'examen constava de cinc preguntes més una extra; la primera era de la variació dialectal, teniem que dir els trets fonètics, morfosintàctics, lèxics i el dialecte i subdialecte al que pertanyien els textos que hi havien. En el segon exercici teniem que fer un mapa conceptual amb els cinc conceptes bàsics. En el tercer haviem de respondre a aquestes preguntes: "Què el fa coherent i què el fa incoherent? Quina estructura presenta? T'atreveixes a dir si podria donar-se en algun context real? Pots classificar-lo en algun tipus de text o gènere textual?" El quart exercici també haviem de respondre unes preguntes sobre el text que hi havia: "Quin tipus de text és? Determina quin gènere textual pot ser i explica'n la raó. Dóna dues característiques bàsiques que presenta aquest fragment d'acord amb la seua tipologia i una en què divergeix de l'habitual." A l'exercici cinc haviem de dir quin tipus de progressió temàtica presentava el text i dibuixar-la. Finalment, l'exercici sis, que era l'extra, demanava que inventarem un text expositiu amb títol, compost de tres oracions i una estructura seqüencial.

Divendres alguns companys de classe anaren a un xarla, però els que estavem a classe vàrem llegir una fotocòpia que ens havia donat Toni. En aquesta fotocòpia hi havien fragments d'algunes entrades d'altres classes. Teniem que corregir totes les errades que trobàrem.

-He triat aquesta entrada perque ací s'explica com va ser l'examen de la coherència, el qual no va ser molt complicat ja que Toni ens va deixar fer-ho amb els apunts de classe.

Tornem de vacances.Comencem el tercer trimestre.
8-14 d’Abril.
Dimarts va ser el primer dia de classe. Vam començar corregint la fitxa de sintaxi que Toni va repartir abans de vacances. Només corregirem els 5 exercicis de la primera part de la fitxa. En el primer exercici havíem de dir si les oracions compostes eren coordinades o subordinades, i dir el tipus al que pertanyien. En el segon havíem de traduïr una oració composta possant el nexe correctament.Al tercer havíem de dir si l'ús de la preposició era correcte en cada oració. En el quart exercici havíem de dir si les oracions eren adjectives o sustantives i dir si el nexe 'que' era conjunció o relatiu. En l'últim exercici havíem de triar oracions de l'exercici 1 i cambiar el nexe per un altre equivalent. Després de corregir els exercicis vàrem corregir també l'exercici 2 de la segona part.Vam parlar amb Toni per a demanar-li que canviara l'examen de Terra baixa, i el va canviar al dimarts de la setmana següent.
Dijous vam estar parlant del llibre i de com seria l'examen, que duraria entre 15 i 20 minuts. Després de fer l'examen hauríem de fer una tertúlia comentant algún passatge del llibre i donar la nostra opinió i el treball creatiu.
Divendres Toni va escriure a la pisarra alguns nexes en castellà per a traduïrlos al valencià. Després ens va explicar que ‘ni siquiera’ era un castellonisme molt comú i es traduïa com ‘ni tan sols’. Després vam corregir els exercicis que faltaven de la fitxa de sintaxi i ens va donar un altra fitxa amb oracions per a traduïr.
Semana de l’examen Terra Baixa.
15-21 d’Abril.
Dimarts va ser el dia de l’examen del llibre. L’examen constava de 24 preguntes, a les 9 primeres havíem de possar el nom del personatge als quals es referien les frases, les 5 següents triar l’opció correcta, i les 4 ultimes sobre l’autor. L’examen era facil pero en algunes preguntes vaig dubtar. Quan vam terminar l’examen Toni va preguntar si algú tenia preparat el fragment del llibre per a comentar-ho. Com solament el tenia una persona, Toni va dir que el ferem per al dia següent.
Dijous vam fer la tertúlia del llibre mentre Toni ens grabava. Jo vaig triar el fragment al qual Xeixa li deïa a Tomàs la relació que tenien Marta i Sebastià, comentant la reacció de Tomàs al escoltar-lo. Emvaig possar molt nerviosa perque em donava vergonya que Toni ens grabara, pero ho vam fer tots bastant bé.
Divendres Toni ens va explicar quines opcions podiem triar per a fer el treball creatiu sobre el llibre, que també estaven possades al blog. Després de explicar-ho ens va repartir l’examen corregit. Finalment vam fer l’exercici 1 que faltava de la fitxa de sintaxi


Setmana de poemes i audicions.

Setmana de poemes. 22-28 d'Abril.
Dimarts Toni ens va explicar en què consistia la assignatura de segon de batxillerat 'habilitats comunicatives'.
Ens va dir que els voluntaris que volien en llegir els poemes havien de triar un dels que Toni va ensenyar-nos.
Després ens va donar dues fotocòpies. Una era sobre l'activitat dels poemes d'Estellés i l'altra tenia unes oracions per a traduïr.Finalment els voluntaris per a llegir els poemes van assajar per a veure si l'entonació o la rapidesa era correcta.

Dijous vam fer l'activitat dels poemes d'Estellés al saló d'actes amb el grup 21C. L'activitat la presentaven dos senyors que ens explicaren què anaven a fer i van llegir alguns poemes. Toni també va llegir un poema d'Estellés en anglés i un dels homes el va llegir traduït al valencià. Quan vam eixir nosaltres, haviem de dir el nostre nom i cognoms. Jo em vaig possar nerviosa i el vaig llegir massa ràpid, però els demés companys ho van fer molt bé. Va ser una activitat molt interesant i entretinguda.

external image estelles.jpgDivendres Toni ens va dir que podiem comentar l'activitat dels poemes a twitter amb el hastag #paraulaviva, per a dir què ens havia paregut l'activitat. Després vam fer la fotocòpia de les oracions per a traduïr. Algunes no sabiem fer-les ja que no sabiem traduïr tots els conectors. També ens va dir que a l'examen podia eixir un exercici com aquest.

Setmana d'audicions. 29 d'Abril - 5 de Maig.

Dimarts Toni ens va comentar que al mes de Juny fariem un portfoli personal cadascú amb les 10 entrades més importants i ens va dir que haviem de fer les entrades un poc més extenses. També ens va preguntar si podia publicar un video amb les grabacions que va fer de la lectura dels poemes. Ens va dir que el divendres possaria les grabacions de la tertúlia de Terra Baixa. Després vam corregir la fitxa de les oracions amb connectors per a veure si estaven bé i repasar. En acabar aixó, va possar un powerpoint que explicaba la cohesió, amb un text amb noms que es podien sustituïr per pronoms o altres sinònims.

Dijous vam escoltar les grabacions de la tertúlia i haviem de possar-nos una nota entre 0 i 15, d'acord amb el que possava a la fitxa que ens va repartir. Haviem de puntuar si estava llegit correctament i si es justificava per què haviem triat el fragment llegit.

Divendres Toni ens va repartir una fotocòpia amb quatre entrades d'alguns companys de classe per a veure les errades ortogràfiques i de cohesió que hi havien i corregir-los. Ens va demanar que fèrem la correcció de l'última entrada a casa ja que a classe no ens donava temps. Després Toni va possar el video dels poemes d'Estellés llegits per el grup 21C i la nostra classe.


-Aquesta setmana fou molt interessant i entretinguda ja que fèrem l'activitat dels poemes d'Estellés i així desconectavem un poc de les classes, que sempre estavem cansats.

Setmanes de treballs creatius.


7 – 10 de maig.
Dimarts vam comentar a principi de classe els treballs creatius que havíem d’enviar-se’ls per correu o amb google drive. Després Toni ens va repartir un full amb algunes entrades del blog del 21T i altres de la nostra classe, a més, vam corregir les faltes de l’última entrada que hi havia a la fotocòpia que ens donà el dia anterior. Moltes de les faltes que cometem són utilizar el pronom “ho” sense dir a què ens referim o repetir els verb de dicció, com el verb “dir”.
A classe fèrem la primera part del full que ens donà Toni, i després ens va dir que la segona part la corregiríem el pròxim dia.
Dijous no anarem a classe ja que hi havia vaga.
Divendres Toni ens va donar una fotocòpia amb algunes entrades nostres, que eren les mateixes a les que hi havien en el full que ens donà la classe anterior, i vàrem corregir-les. Per l’altra cara hi havia una notícia i procediments de cohesió.
Després vàrem comentar un poc els treballs creatius. Toni ens va dir que el video definitiu dels poemes d’Estellés el penjaria a la pàgina web de l’institut si ens agradava.
14 – 17 de maig.
Dimarts vam corregir la notícia amb els procediments de cohesió. Alguns dels procediments que hi havia a la notícia són el tipus de lletra, els índex gràfics, l’ús d’alguns connectors i els signes de puntuació. Després vam comentar els factor que havíem de tenir en compte a l’hora de fer un videolit, per exemple, els títols de crèdit han d’estar complets, les imatges han de ser de bona qualitat, la música ha de ser adequada, etc.
Dijous vam vore els videolits que fèrem els alumnes de classe i els evaluàrem amb un màxim de 20 punts. Havíem de tenir en compte siels títols de crédit estaven complets, el propòsit de la historia, el punt de vista, la atmosfera creada, la qualitat de les imatges, la claredat del text o la veu, la adequació de la música, la correcció léxica i gramatical, la economia en els detalls i l’interés o emoció.
Divendres Toni ens va repartir una fotocòpia amb exercicis de connectors per a fer a casa, explicant què havíem de fer a cada exercici. Després vam corregir els dos videolits que faltaven i ha posat el videolit d’una xica del 21B que ja havia fet videolits el curs anterior, per vore la diferencia, i altres del 21T que estaven narrats per ells amb la seua veu.

external image Videolit.jpg

-Aquesta setmana també em va agradar perque fèrem els treballs creatius del llibre Terra baixa, una activitat original, divertida i diferent.


Pràctica de la cohesió textual.


21 – 24 de maig.
Dimarts 21 vam corregir la fitxa dels exercicis de connectors. Al primer exercici havíem de identificar els connectors, dir de què tipus eren i substituïr-los per altres. El segon i el tercer tractaven del valor anafòric, havíem d’explicar-ho i dir el tipus i quin era l’antecedent. El quart era de la cohesió lèxica, la sinonímia. Havíem de substituir els noms repetits amb el màxim possible de formes diferents. L’últim era de signes de puntuació.
Toni també ens va donar un full de la cohesió textual amb dos apartats que eren els mecanismes gramaticals de cohesió i els mecanismes lèxics de cohesió. Vam comentar el full fins que acabà la classe.
Dijous 23 va repartir una fitxa amb exercicis de mecanismes de referència per a fer-los a classe. En el primer text havíem de dir si els pronoms eren anafòrics o díctics i assenyalar el seu antecedent. El següent text parlava d’una iguana i havíem de localitzar els elements léxics que es referíen a la iguana, les repeticions, els sinònims o hipònims.
Divendres 24 vam terminar de corregir la fitxa de la iguana i després fèrem la fitxa que ens va repartir de la relació de cohesió, dient si era una relació enciclopédica, sinonímia, contrast, cohipònims o hipònims-hiperònims.
external image iguana.jpg


28 – 31 de maig.
Dimarts 28 vam treballar la repetició amb l’exercici de la iguana, veient què elements es podíen substituir per altres y quals havíem de deixar com estaven. Després fèrem els exercicis del full que va repartir. El primer tractava de convertir dos oracions en una coordinada possant el connector adeqüat. El segon exercici que vam fer era de transformar oracions coordinades en una estructura de subordinació possant connectors subordinants. El tercer era de construir una oració de relatiu o fer una aposició. L’últim era de formar clàusules de participi o de gerundi, cambiant un dels dos verbs que hi havia.
Dijous 30 seguírem amb l´altra part del full que treballàrem el dia anterior. Hi havia un exercici que tenia tres parts, havíem de construir varies oracions en una composta o un text cohesionat.
Divendres 31 Toni ens va repartir un full amb el treball creatiu de Sara Moreno que usàrem com exemple per a millorar la cohesió textual. El text estaba dividit en sis parts i cada grup havia de transformar-la per a que estiguera millor cohesionat. Com no ens donava temps deixàrem l’activitat per al pròxim dia.
-Aquestes setmanes són casi les últimes. Havíem estat practicant tots els exercicis de connectors i de cohesió per a l'examen, i encara que no va ser molt difícil, algunes coses ens costava fer-les.

Reflexió personal.

Arriba el moment d'acabar. Jo personalment pense que ha sigut un bon curs i molt productiu, que ens ha servit per a aprendre moltes coses d'una manera sencilla. Gràcies a Toni hem pogut millorar la nostra escriptura pel blog, i hem après moltes coses amb ell perque ens ha fet les classes fàcils i entretingudes. M'ha agradat el mètod que hem utilitzat, i també la quantitat de treballs que hem fet al llarg del curs que ens han servit per a aprendre i divertir-nos un poc a classe, així no eren totes les classes igual.
En general, m'ha agradat tot el curs i el professor que hem tingut, Toni, el qual ens ha ensenyal molt bé.

Tornem de vacances.


Comencem el tercer trimestre.
8-14 d’Abril.
Dimarts va ser el primer dia de classe. Vam començar corregint la fitxa de sintaxi que Toni va repartir abans de vacances. Només corregirem els 5 exercicis de la primera part de la fitxa. En el primer exercici havíem de dir si les oracions compostes eren coordinades o subordinades, i dir el tipus al que pertanyien. En el segon havíem de traduïr una oració composta possant el nexe correctament.Al tercer havíem de dir si l'ús de la preposició era correcte en cada oració. En el quart exercici havíem de dir si les oracions eren adjectives o sustantives i dir si el nexe 'que' era conjunció o relatiu. En l'últim exercici havíem de triar oracions de l'exercici 1 i cambiar el nexe per un altre equivalent. Després de corregir els exercicis vàrem corregir també l'exercici 2 de la segona part.Vam parlar amb Toni per a demanar-li que canviara l'examen de Terra baixa, i el va canviar al dimarts de la setmana següent.
Dijous vam estar parlant del llibre i de com seria l'examen, que duraria entre 15 i 20 minuts. Després de fer l'examen hauríem de fer una tertúlia comentant algún passatge del llibre i donar la nostra opinió i el treball creatiu.
Divendres Toni va escriure a la pisarra alguns nexes en castellà per a traduïrlos al valencià. Després ens va explicar que ‘ni siquiera’ era un castellonisme molt comú i es traduïa com ‘ni tan sols’. Després vam corregir els exercicis que faltaven de la fitxa de sintaxi i ens va donar un altra fitxa amb oracions per a traduïr.
Semana de l’examen Terra Baixa.
15-21 d’Abril.
Dimarts va ser el dia de l’examen del llibre. L’examen constava de 24 preguntes, a les 9 primeres havíem de possar el nom del personatge als quals es referien les frases, les 5 següents triar l’opció correcta, i les 4 ultimes sobre l’autor. L’examen era facil pero en algunes preguntes vaig dubtar. Quan vam terminar l’examen Toni va preguntar si algú tenia preparat el fragment del llibre per a comentar-ho. Com solament el tenia una persona, Toni va dir que el ferem per al dia següent.
Dijous vam fer la tertúlia del llibre mentre Toni ens grabava. Jo vaig triar el fragment al qual Xeixa li deïa a Tomàs la relació que tenien Marta i Sebastià, comentant la reacció de Tomàs al escoltar-lo. Emvaig possar molt nerviosa perque em donava vergonya que Toni ens grabara, pero ho vam fer tots bastant bé.
Divendres Toni ens va explicar quines opcions podiem triar per a fer el treball creatiu sobre el llibre, que també estaven possades al blog. Després de explicar-ho ens va repartir l’examen corregit. Finalment vam fer l’exercici 1 que faltava de la fitxa de sintaxi.

Cap comentari: external image icon18_edit_allbkg.gif

|| Opina: || || ||

dimarts 12 de març de 2013


Setmana de l'examen. 4 - 8 de febrer.


Aquesta setmana hem repasat per a l'examen i hem donat les fitxes que faltaven.

Dimarts començarem a treballar amb la fitxa 5, fent els exercicis que ens faltaven. Hi havien cinc textos expositius i teniem que dir quin esquema organitzatiu presentaven. Toni també ens va dir que podriem utilitzar tots els apunts i les fitxes per a l'examen, i que si ens faltava alguna fitxa la podiem descarregar del blog.

Dijous va ser el dia de l'examen de la coherència. L'examen constava de cinc preguntes més una extra; la primera era de la variació dialectal, teniem que dir els trets fonètics, morfosintàctics, lèxics i el dialecte i subdialecte al que pertanyien els textos que hi havien. En el segon exercici teniem que fer un mapa conceptual amb els cinc conceptes bàsics. En el tercer haviem de respondre a aquestes preguntes: "Què el fa coherent i què el fa incoherent? Quina estructura presenta? T'atreveixes a dir si podria donar-se en algun context real? Pots classificar-lo en algun tipus de text o gènere textual?" El quart exercici també haviem de respondre unes preguntes sobre el text que hi havia: "Quin tipus de text és? Determina quin gènere textual pot ser i explica'n la raó. Dóna dues característiques bàsiques que presenta aquest fragment d'acord amb la seua tipologia i una en què divergeix de l'habitual." A l'exercici cinc haviem de dir quin tipus de progressió temàtica presentava el text i dibuixar-la. Finalment, l'exercici sis, que era l'extra, demanava que inventarem un text expositiu amb títol, compost de tres oracions i una estructura seqüencial.

Divendres alguns companys de classe anaren a un xarla, però els que estavem a classe vàrem llegir una fotocòpia que ens havia donat Toni. En aquesta fotocòpia hi havien fragments d'algunes entrades d'altres classes. Teniem que corregir totes les errades que trobàrem.