Presentació personal

El meu nom es Marina Ropiñón i sóc del grup 21A.
Quan vaig començar el curs parlava bé en valencià ja que estic acostumada a parlar-lo, però escriure, se'm donava un poc pitjor. La meua sorpresa va ser que l'assignatura no utilitzava llibre,utilitzava un bloc i un wiki que són: http://portfoli21a.blogspot.com.es/ i http://primerdebat.wikispaces.com/
a més de moltes fotocòpies que Toni ens ha repartit al llarg del curs.Les meues expectatives eren arribar a entendre com manejar tot això del bloc i que no em faltara informació d'on estudiar.Les activitats proposades pel meu professor m'han agradar molt ja que han sigut diferents,creatives i entretingudes.Tots els treballs els he fet amb ganes perquè m'han agradat prou.
I finalment dir que he acomplit els meus objectius perquè mai m'ha faltat informació de res,vaig aconseguir aclarir-me amb el tema del bloc i he millorat la meua forma d'escriure.

El meu text sobre els poemes llegits.

He triat aquesta la primera perquè va ser el primer control que vam fer de comentari de text i mai havia fet un sobre poemes.

CONTINGUTS DELS POEMES.
1.Tinc un desfici , ai , indement-La Comtessa de Dia
Aquets poema parla sobre un triangle amorós i el patiment de la dona.La dona s'enamora perdudament d'un altre home que no és el seu home ja que ella está casada.
2.La balada de la garsa i l'esmela.
Aquest poema tracta sobre un home que li demana atenció a la seua dona i li demana que el ire d'un altra forma i que reflexione perquè una persona no sap el que té fins que ho perd.
3.LLibre de les dones.
En aquest poema l'autor reflectix exageradament tot el mal que pot tindre una dona.Mostra el seu odi cap a les dones i també fástica i repulsió.
4.Andreu Ferrer:Balada.
Aquest tracta sobre que el poeta es lamenta perquè ha perdut la seua amada i no pot recuperar-la.No vol viure perquè la dona és la seua vida i sense ella ja no li importa.

FORMA D'EXPRESAR-SE EL POETA Y LA FORMA DELS POEMES.
1.Expressa un amor real , ja que en la vida quotidiana es pot donar una situació aixina.M'ha cridat l'atenció que el cavaller rebutja l'amor de la dona , ja que sol passar de manera contrària.
2."Del mal que pas no puc guarir si no em mirau ab los ulls tals , que puga dir que ja no us plau que jo per vós haja morir".Este es el vers que més m´ha agradat perquè es quan el poeta expressa més el que sent , i mostra més la seua força.
3.El que més em sorpren d'aquest poema és que a vegades parla molt malament de la seua dona i un enamorat es suposa que veu les coses bones no totes les males.Com quan diu "Si s'adormia de seguida roncava"
4.La part que més m'agrada és "ja no sóc vostre , de qui seré?" Com donant a entendre que ningú s'ho mereix tant o és tan important per a ell com ella.

SOBRE LA RELACIÓ DELS POEMES AMB ALTRES TEXTOS.
Tots els poemes es poden relacionar amb pel-licules, sèries etc , perquè parlen d'amor i des-amor que és el tema més comú de tot."El llibre de les dones" es podria relacionar amb una serie que s'anomena "Escenas de matrimonio" perquè les dos exageren i donden a veure els defectes i les coses males de les dones encara que en la sèrie també es veu dels homes."Tinc un desfici , ai indement" es pot relacionar amb moltes pel-licules i series , ja que hi ha bastants que tracten el tema de triangle amorós.Andreu Ferrer "La Balada" em recorda a la Celestina perquè Melibea es suicida perquè el seu amat ja l'ha perdut per a sempre aleshores aquest autor sent el mateix pesar.

SOBRE LA SEUA RELACIÓ AMB L'ACTUALITAT.
Hi ha frases fetes com "Un no sap lo que té fins que ho perd".I els temes que tracten son coses que perfectament et pot passar a la vida real.
CONCLUSIÓ.
LLegir poemes a classe está be perquè ès una cosa que en casa no fas i aixina pots comprovar si t'agrada llegir poemes o pots donar-te compte si t'agrada algún autor.


conddia1.jpg

Treballs de Tirant lo Blanc

Aquesta entrada és de dos treballs que vam fer sobre el llibre de Tirant lo Blanc.Cada persona de classe havíem de fer el treball sobre un capítol del llibre.Hi havia que fer un resum de un capítol i un treball creatiu que jo vaig elegir una carta.

Resum: "Qui pot amagar el foc perquè de la seua gran flama no isca fum?"
En aquest capitol Tirant gana la vint-i-setena batalla naval i va ser ferit.
En la nau el gran Caramany i el rei de la sobirana Índia maten a la filla del Caramany i a més dones tirant-les al mar.I esperen en la habitació de la filla de Caramany a que Tirant vaja a matar-los , pero Tirant les perdona la vida.
Van a Costantinopla i a Caramany y al rei els tanquen en una gàbia.
Tirant va als metges a que li curen les seues herides i li diguen que té que descansar.
La princesa i Tirant estan enamorats , i la princesa es posa malalta d'amor i quan Tirant s'assabenta que ella està mal va a vorela i ella li diu "Qui pot amagar el foc perquè de la seua gran flama no isca fum?" i amb aixó es refereix que qui pot amagar un sentiment per a que les altres no s'assabsenten.
Tirant va tindre que tornar al llit perquè les seues ferides s'havien inflamat d'amor i com la seua curació va ser llarga els del camp de batalla estaven desesperats.

Treball creatiu. Carta d'amor. (De Carmesina a Tirant)
Açí em tens , malalta d'amor per tu.Ara que ja estes be i estes lluitant molt lluny d'ací vull que sàpies que t'estime i que t'espere , no importa el lluny que estigues o el temps que tardes en tornar , cada matí només es pose el sol seràs la primera cosa en la que pense , anrecordat de mi en cada batalla , que estic al teu costat a pesar que no em veges.No hi ha distància prou gran per a fer que t'oblide.
tirant-lo-blanch--300x180.jpg

Treball voluntari

És un joc com si fóra el trivial.S'anomena Quiz Revolution i en el meu cas tracta sobre Isabel de Villena-Vita Christi. Són 10 preguntes per a contestar.

http://www.quizrevolution.com/ch/a174416/go

Videolit

Aquest és el treball creatiu que més m'ha agradat de tot el curs.El meu videolit és una espècie de tràiler sobre el llibre de Terra Baixa.És molt entretingut de fer i una molt bona forma de pujar la nota.
Espere que vos agrade!
http://www.youtube.com/watch?v=JW2IaaXzgd0&feature=youtu.be

Setmana de videolits

Com ja vos he dit en l'entrada anterior em va encantar fer el videolit per tant aquesta setmana va ser molt entretinguda perquè vaig vore els videolits de tots els meus companys.

DIMARTS: A l'arribar a classe Toni anava a posar-nos els videolits però per problemes de l'ordinador no vam poder.
Després Toni va dir que li diguérem característiques de la cohesió i a qui les fora dient li posaria positiu.Les característiques que faltaren per dir les va dir ell.Alguns exemples son:

-Repetició

-Tipus de lletra

-Us de conectors
També va parlar sobre les nominalisasions que ès sintetizar una oració en un sustantiu o adjetiu.

A continuació d'una manera menys informal treballarem que s'ha de tindre en compte per a valorar un videolit:

-Qualitat de la imatge

-Claritat de la veu o el text

-Un sentit coherent en l'historia

-Correcció gramatical

-etc

DIJOUS: Quan arribàrem a classe Toni ens va dir que veuríem els videolits amb el seu ordinador i que la puntuació máxima era de 20 punts.

Va repartir un full on posava els passos que s'ha de seguir per avaluar un videolit.Tan sols tenía 14 fulls i els va donar als autors dels videolits.Cada un es fixava només en un o dos punts perquè fixar-se en els 10 és molt difícil.

Mentres Toni montaba el seu ordinador per a vore els videolits ens va deixar xarrar una estoneta.
DIVENDRES:Toni ens esperava en la porta i conforme entravem ens anava donant un full d'exercicis de conectors.Quan ja estàvem tots assentats ens va explicar els exercicis de la fulla.Eres exercicis de conectors i els conectors estaven subratllats per a facilitar-nos el treball.

Desprès vam vore dos videolits que el dijous no va donar temps de vore.

images.jpgEl meu comentari de text.

És un comentari de text sobre un fragment de l'obra ''Vita Christi'' de Isabel de Villena.
"Com el Senyor , predicant a Jerusalem , va convertir la noble i gran senyora Magdalena , atraaent-la cap al seu amor i coneixença"

L'autora del fragment llegit és Isabel de Villena.Va nàixer a València el 1430.Era filla bastarda de Enrique de Villena.Morí en el convent on va entrar de jove.Fou una dona molt culta.Només ens n'ha arribat una obra seua "Vita Christi" que és una narració de la vida de Jesucrist.

El llibre està estructurat en 3 parts:
1.des de l'anunciació fins al naixement de Jesús.
2.des del naixement fins a la mort i resurecció de Crist.
3.des de l'ascensió de Crist fins a la mort de María.

És un génere religiós.El tema d'aquest fragment és la presentació de María i com coneix al Senyor.
És un fragment narratiu , et relata com és María "rica , singular en bellesa.." i la mala fama que havia aconseguit ja que entre el poble era coneguda com "la dona pecadora".María va anar a escoltar el Senyor.El Senyor dirigí tot el sermó a María.
Hi ha expresions com gent menuda que es refereix a la gent de baixa classe social.
Per a referir-se a Jesús utilitza mots com "El Senyor, sa senyoria.."

En relació amb l'autora escriu en una época on la dona té poca importància , i amb aquest relat marca el
paper important de les dones.El llibre va ser escrit perquè fóra llegit per les monges del seu convent.
Respecte de la forma d'escriure el llibre , és un llenguatge senzill amb cantitat de diminutius i molta descripció.
I la relació amb la actualitat és la religió que la gent religiosa la matjoria es així encara.


images (1).jpg

Una setmana més

Una setmana molt comú durant el curs.

DIMARTS: Al entrar a classe hi havia en una taula fulls i cada un havíem d'agafar un abans de sentarnos.Eren de la cohesió textual.Després Toni va dir que primer corregiríem uns exercicis de conectors que teníem pendents i després a explicar el full de cohesió textual.Va dir que el conectors es poden estudiar per mitjà de la lògica o per mitjà de la sintaxi.
Jo vaig corregir l'exercici 4 que tractava de sustituir paraules que es repetien per sinonims o pronoms.
Toni també va dir que volia que nosaltres ens llegírem el full que ell només anava a presentar-ho

DIJOUS:Només entrar a classe Toni va dir que el control sería sobre la segona setmana de juny.Després va repartir un full dels mecanismes de referència.I fèrem una pràctica de dixi i anàfora personal.Primer un exercici de dir si el pronom era dixi o anàfora i desprès un altre que era el text de L'estiu de laa iguana que primer només teníem que llegir-ho atentament.

DIVENDRES:Toni va dir que la setmana seguent ens explicaria el que hem de fer amb totes les entrades que hem fet al llarg del curs i que ens donarà un guió.
Desprès amb el text del día anterior vam sustituir la paraula iguana per elipsis,sinonims,hiperboles etc.I al acabar ens va donar un altre full amb més exercicis dels mecanismes de referència.
clase-2.jpg

Explicació comentari de text.

En aquesta entrada explique com s'ha de fer el comentari de text dels poemes.

Havíem d'escriure un text en el qual explicarem aquells aspectes més rellevants dels poemes que hem comentat entre tots i també comentar que ens ha semblat l'experiència de llegir i parlar sobre poesia clàssica en classe amb altres companys.
Toni ens va sugerir que organizarem el text de la seguent forma:
Primer detallar el contingut de 4 poemes , pots comentar els fragments que més t'hagen agradat , i la temàtica etc..
Després destacar el versos que mes t'hagen cridat la atenció.
A continuació establir relacions entre els poemes i altres textos.
Abans de acabar un altre punt era buscar la relació dels poemes amb l'actualitat.
I per últim la conclusió , aportar reflexions sobre les coses que has descobert amb la lectura d'aquets poemes.

Si el treball el fèiem amb una estructura organitzada es concedirà fins a un punt més.
L'alumne ha d'indicar amb una barra on acaben les 100 primeres paraules del text.
Si no s'arriba a l'extensió mínima de 400 paraules se'n descomptarà entre 1 i 3 punts.
arton248.gif


13 de Desembre

En la classe de hui Toni ens ha explicat com hi ha que fer un mapa conceptual perquè l'estàvem fent malament.També em estat parlant un poquet dels examens que ens quedaven i Toni ens ha dit que demà ocuparem mitja classe per a que ens done les notes del examen i el comentem un poc i també per a que tres persones exposen el treball.

Mapa_conceptual_4.jpg

Com resumir un text

Per a resumir un text hi ha que tindre en compte els seguents punts:
1.Cal cenyir-se a la informació que hi ha en el text original
2.Hi ha d'haver totes les idees principals del text original , interpretades correctament.
3.Cal articular i connectar les idees amb molts de lligam i amb la puntuació adient
4.No s'ha d'afegir al resum comentaris com"El text , l'autor , ens parla de.." ja que aquestes estructures dnen lloc a un distanciament del text original.

Quan resumim hi ha que reduir el text a 1/4 part dels seus mots aproximadament.Hi ha que saber distinguir la informació necessaria de la que és accsessoòria per poder-la expressar després d'una manera condensada i objectiva.
images (2).jpg

Valoracions del curs

Quan acabe d'escriure açó hauré acabat tots els meus treballs de valencià del curs 2012-2013.Vaig començar amb por perquè era un institut nou , professors nous i no sabia com funcionaria l'asignatura.Al principi se'm va fer un poc extrany ja que era un mètode molt informàtic al que no estava acostumada però de seguida m'acostumé.La assignatura de valencià sempre se m'havia fet molt avorrida però enguany no , perquè tots els treballs eren diferents i còmodes de fer a més de creatius.Una de les coses que més m'ha agradat ha sigut que el meu professor moltes vegades ens donava en un full a banda els exercicis amb les solucions i a l'hora d'estudiar això ajuda molt.
I ara ja , a esperar les notes i bon estiu a tots!!
summer-wallpaper7.png