MARTÍNEZ, MARÍA
Presentació personal:
image (14).jpgHola! Em criden María Martínez Lorenzo sóc alumna de l'IES Joanot Martorell,del grup 21A. Aquest wiki és una activitat relacionada amb l'assignatura de València, ací posaré algunes de les millors entrades que he fet en el portfoli del 21A, també posaré algun treball o comentari de text.

La novetat d'aquest curs ha sigut que no hem utilitzat un llibre de text, sinó que hem treball a través d'Internet i tot molt informàtic, exceptuant la literatura. Hem treballat durant tot el curs en el portfoli on hem explicat tot el que treballem a classe.
Al principi quan em van dir que treballaríem en un portfoli i que al final faríem el nostre propi wiki personal, m'espante un poc, perquè mai havia treballat d'aquesta manera, però a poc a poc i anat aprenent i la veritat és que m'ha agradat prou perquè és una forma mes entretinguda de treballar i aprendre al mateix temps.

[Aquesta entrada va ser la primera que vaig fer, l'he agafat perquè així es puga veure com a poc a poc he anat millorant les entrades, fent-las mes llargues i amb mes contingut.]

Començament del curs!


Ja portem vàries setmanes de curs, i com era lògic, hem començat a treballar un poquet.
La primera setmana vam conèixer al nostre profesor. Ens va explicar com anaven a treballar aquest curs. Va ser una sorpresa per a mi quan ens va dir que no treballaríem amb llibre de text, sinó que treballaríem per fotocòpies, activitats en grups i amb aquest blog. El blog és com un diari en el qual tenim que escriure el que fem a les classes de Valencià.
Ja en la segona setmana vam començar a treballar el llibre d'aquesta avaluació: “Les veus del temps”. I ja ens han donat la primera feina de grup: tenim que fer un treball que tracta de la Poesia Medieval.

external image cartell_trobades2012_mariscal.jpg

[Aquesta entrada fa referència a la primera vegada que vam exposar en la classe de Valenciá]


Setmanes d'exposicions!


Portem ja unes quantes setmanes fent exposicions, on cada grup de classe parla d'un tema diferent, referit a la literatura valenciana. Cada component del grup té dues notes: la que posa el profesor,Toni i una altra la que li posa un dels companys. Per a posar aquestes notes cal tindre en compte una sèrie de coses que ens va explicar Toni.

a) -Correcció lèxica i gramatical.
b) -Pronúncia, entonació i volum de veu.
c) -Exposició memoritzada.
d) -Contingut clar i ordenat.
e) -Informació bàsica destacada.

La nota del professor i de l'alumne no sempre coincidixen, en este cas se sumen les dos i es dividixen, per a així tindre una nota comuna.
En aquesta setmana Toni ens a danat unes fitxes per a introduir-nos en el tema de l'adequació, les hem llegit i entre tota la classe hem fet els ejercicis,tots oralment. Com ha sobrat temps en les classes Toni el a aprofitat per a aconsellar-nos com escriure millor les entrades del blog.


external image 1301367229_104690235_1-PROFESORES-PARTICULARES-CLASES-DE-MATEMaTICA-QUiMICA-FiSICA-BACHILLERATO-Zona-Sureste-y-El-Paraiso+(1).jpg
[Aquesta es la entrada de la meua exposició]

La meua exposició.Jordi de Sant Jordi, poeta cortesà i militar, va naixer al Regne de València al voltant del 1399 i el 1400. Se'n desconeix la data de la mort, tot i que es presumeix que tingué lloc als voltants del mes de juny de 1424. El seus pares eren moros convexos.

 • Fou un dels lírics més considerables de la literatura catalana anterior a Ausiàs March.

Del seu estil podem destacar :
 • -El seu breu cançoner (se n'han conservat només 18 composicions) és essencialment amorós, dins l'actitud encara vinculada a l'amor cortesà trobadoresc.

 • -La seua tristor és també una característica de la seua lírica.

 • -El poeta recorre a expressions i recursos retòrics presos de la lírica italiana de Petrarca.

Alguns dels poemes que podem destacar son aquests:
 • Presoner, també conegut amb el títol de Desert d'amics.
 • Cançó d'opòsits[En aquesta entrada explica com Toni ens va dir com fer un comentari de text sobre algun poema.]

Comentari de text.


En aquest trimestre vam fer un examen,que tractava de comentar com a mínimim cuatres poemes que haviem traballat a clase, teniem que tindre en compte moltes coses, com les faltes d'ortografia, Toni ens va dir que el mínimim de paraules era 100 y el máxim era 400 o 500.
Cada comentari deuria de tindre aquests apartats.
external image vl.jpg
 • Contingut del poema
 • Forma d'expressarse l'autor
 • Relacion amb altres textos
 • Relacion amb l'actualitat
 • Conclusió
Ja que no tot el mon ho va poder terminar en un classe, ens va deixar una classe més.


[Aquesta entrada es un comentari de text, al principi em va resultar un poc difíicil però amb practica em va resultar mès fàcil]

Comentari de text!


L'autor d'aquest fragment es Francesc Eiximenis (1327/1333-1409), va náixer a Girona. Va residir més de vint-i-cinc anys a Valéncia, on va escriure la major part de la seua obra, sembla que va morir a Perpinyá.
Es un autor d'una obra extensa que té com a finalitat básica l'adoctrinament de l'home seguint les tradicions popular i medievals anteriors. Té una producció extensa entre la qual podem destacar, el llibre del ángels.
El génere d'aquest fragment és narratiu perqué conta la história entre un mercader i el diable. El tema és l'ambició d'aquest mercader.
external image ct.jpgEls principals esdevediments: El mercader va anar a veure i a donar grácies a Déu i com es va sobrar una candela hi la va posar al Diable. Mentres ell dormia va somniar que se li apareixia el Diables per a donarli les grácies i le va dir que li demanara el que volguera, i aquest li va demanar diners. Al dia següent es troba amb una olla pre d'or, peró decideix agafarla per la nit per tal que ningu s'enterara. El diables li havia castigat,i quan es va despertar es va donar compte, que l'únic que havia fet era convertir els diners en el seu déu.
Aquest fragment end "diu" que no hi ha que deixar-se enganyar per el diner. Sustitueix la paraula "cagar" per " fer les teues necesitats". Els destinataris poden ser tot tipus de persona, perqué el que caracteritzá aquest text és l'ensenyament que té.
En la meua opinió es pot relacionar amb texts que tenen com a finalitat ensenyarte alguna cosa o prevendre d'algo. En la actualitat es pareix molt a les históries de les fábules, per el seu ensenyament moral.


[Aquesta entrada es un treball del llibre que ens vam llegir a la primera evaluació: Tiran lo blanc, també al final podem trobar el treball creatiu que jo vaig triar: una carta d'amor.]

Capitol XIII.

" No hi ha cap punt del meu cos que no recorden les teues mans.."

Aquest capitol comença amb que la Viuda vol parlar amb Tirant però la princesa no podia estar davant, Tirant li dóna una cadena i aquesta li diu que no es mereix a Camersina que no és una bona dona, que el millor que pot fer és anar-external image tirant_lo_blanc.jpgse'n i buscar a una altra millor, també li diu que la princesa a tingut una aventura amb un esclau negre, i que és va quedar prenyada d'aquest i que ella se'l demostraria. Tirant al escoltar tot aquest l'unic que volia era tirar-se de la torre, perque el només volia una dona i era Carmesina. L'emperador cridá que tots foren al camp per a parlar, Carmesina no es trobava molt be i va demanar que li a companyara Tirant a donar una volta per l'hort en aquest moment Carmesína és va declarar el seu amor i és van comprometre i en senyal de fe és van besar i apart Tirant el va fer jurar el seu amor davant de Lignum crucis que portava en un reliquiari. Al mateix temps La Viuda va anar al pintor perquè li fera una cara pareguda que la de l'esclau negre. A les onze de la nit quedaren per a veure's Tirant i Camersina, passaren la nit junts, no va passar res entre els dos perque Carmesína no es veia preparada, però passaren tota la nit amb bes i carícies.
En el dia següent passaren tot el dia de festa, menjant tots en la plaça. Quan va acabar la Viuda va anar a per Tirant i així complir el seu pla, ho porta a una casa que estava en l'hort, en ella hi havia possat dos espills, perquè així poguera veure tot el que passava fora, mentrestant va anar al palau i li va dir a Carmesína que els metges li havien recomanat que no tenia que dormir tant, por això van anar ella i la seua criada a jugar a l'hort, la criada es disfressa com l'esclau i van començar a jugar esta li tocaba els pits,les cames, la cara.. i Tirant es creia que era l'Esclau. Quan van acabar de jugar se'n van anar i Tirant va començar a lamentar-se per el que havia vist i la Viuda aprofite per a insinuar-se a Tirant però aques es va alçar del llit i es va anar.Va estar tres hores donant voltes per l'hort fins que veu al criat el va entrar en una cabanya i la degollá.


CARTA DE TIRANT A CARMESINA.

Estimada Carmesina...
external image pareja_enamorada.jpg
T'escric aquesta carta per a dir-te que no em fa falta estar tots els dies al teu costat, que amb solament mirar-te em sobra, des del primer moment en què et vaig veure vaig saber que series la dona de la meua vida. Sempre vaig somiar amb un amor com el que tu em dónes en cada moment.
Tens un gran cor tan ple d'amor del que agradeix cada dia, per omplir els meus dies de tristesa amb el teu amor, el teu afecte i les teues caricies. No importa que la distància o cada batalla arribe a separar-nos, ningú aconseguira que el nostre amor s'acabe.

Del teu amat Tirant

[Entrada dedicada a Vicents Estellés, vam estar tota la setmana amb el seus poemes i aqueste entrada ho explica, va ser una semana molt entretinguda.]

Setmana dedicada a la poesia...


external image VICENT.jpgAquesta setmana a sigut dedicada a la poesia en especial als poemes deVicent Estellés, vam fer una activitat dedicada a llegir poemes d'ell. Aquesta activitat va ocupar tota la classe del dijous.

Dimarts: El dimarts vam dedicar la classe a preparar els poemes de Vicent Estellés, primer Toni va llegir tots els poemes perquè cada voluntari triara u, quan va acabar només es van presentar 7 voluntaris i van triar el poema que més els va agradar. Després cada voluntari va llegir el seu poema en veu alta per a practicar, per últim va repartir una fitxa en què calia traduir unes 20 oracions.

Dijous: Va ser el dia en què vam fer l'activitat dels poemes en la sala d'actes, ens ajuntem dos classes 21A/21C, tots els voluntaris van llegir el seu poema i com va sobrar temps alguns vam repetir, tots estaven un poc nerviosos però van llegir molt bé.external image VICENT2.jpgDivendres: A entrar a classe Toni ens va informar que podíem compartir la nostra opinió sobre l'activitat del dijous en twitter posant#paraulaviva. Després comencem a corregir les oracions, principalmente vam traduir tots els connectors de les 20 oracions, i per al pròxim dia havíem de traduir el que faltava de cada oració.

[Vam dedicar unes setmanes al llibre de Terra baixa, i un treball que vam fer va ser una terúlia a classe on cada alumne explica un fragment del llibre.]

un poquet de tertúlia!


external image valen.PNGDimarts: vam fer l'examen de"Terra baixa", l'examen tènia 24 preguntes en total i ho anem acabar rapidament, aquest examen comptava un punt en l'evaluació, per ultim comencem amb la tertúlia només va parlar una companya i Toni va dir que continuaríem el pròxim dia.

Dijous: Vam estar tota la classe amb la tertúlia, al principi cap volia parlar per la vergonya, però poc a poc anem participar tota la classe i cada un va donar la seua opinió.


Divendres: Al entrar a classe Toni va començar a explicar els treballs creatius que podíem fer i quant valia cada u, els treballs eren:

 • Fer un monóleg
 • Escriure una resenya
 • Novel.lar una escena
 • Escriure un relat breu de l'obra
 • Fer unes preguntes d'analis de l'obra
 • Fer un relat en àudio
 • Fer un videolit.
I per ultime vam acabar de corregir l'exercici 1 de la fitxa de sintaxis,que era de classificar les oracions.

[Aquesta entrada no te sols una setmana sinó dues, una d'aquestas tracta de puntuar la tertúli y l'altra vam tindre vaga general i per aixó va ser mes curta.]

dos setmanes mes!Dimarts: Toni ens va recordar una altra vegada el tema de les entrades i ens va demanar que les férem un poc més llargues i que intentarem donar també la nostra opinió personal, també ens va recordar que mes avant faríem el wiki personal on pujaríem els nostres treballs més importants. Vam acabar de corregir la fitxa de les oracions que calia traduir i per últim va posar un power on ens explicava la cohesió per mitjà d'un exemple.
external image parte1.jpgDijous: Toni va demanar voluntaris per a puntuar les gravacions de la tertúlia, podies puntuar-te a tu mateix només o també a mes companys, tènies que tindre en compte:

 • Lectura del fragment.
 • Presentació del fragment.
 • Comentari del fragment.

En total podies arribar fins a 15 punts. Per últim el comentava amb cada un la nota que l'havia posat i el perquè.
Divendres: ens va repartir un full amb entrades del blog, i havíem de corregir els errors sintàctics i de vocabulari, ens va faltar corregir l'ultima entrada. Al final vam veure el video dels poemes de Vicent Estellés.


external image parte2.jpg
Dimarts: Aquest dia no vaig anar a classe perquè no em trobava be, pero els meus companys em van dir que Toni va repartir una altra fitxa d'entrades del 21T i 21A, on també calia corregir el errors.
Dijous: Aquest dia va haver vaga.
Divendres: Era l'ultim dia per a entregar els treballs creatius de "Terra baixa". Va repartir una altra fotocòpia estes entrades eren totes del 21A, en l'altra cara del full hi havia una explicació dels procediments de cohesió, i Toni ens ho va explicar per damunt ja que no donava temps

[I per últim, aquesta entrada va ser l'ultima que vaig fer, ja que en el tercer trimestre eren 5 entrades mes aquest wiki personal]

Última entrada...


Dimarts: Toni volia posar els videolits però l'ordinador no anava bé i vam corregir el full que tractava d'una notícia on calia identificar els elements de cohesió.

Dijous: Tot just arribar a classe Toni va demanar voluntaris per a valorar els videolits dels companys, per a valorar-los calia fixar-se en 10 coses i puntuar 0,1,2. Les 10 coses i els companys que tenien que valorar-les eren:
external image vide.jpg


 • Títols de crèdit- Marina
 • Propòsit clar de la història relatada- Marina
 • Punts de vista- Mayte
 • Atmosfera creada pel contingut- Lorena
 • Qualitat dels imatges-Alba
 • Claredat de veu/ o de text- Jo
 • Adequació de la música- Toni
 • Correcció lèxica i gramatical- Toni
 • Economia en els detalls- Eva
 • Interés o emoció- Eva
Divendres: Com faltaven alguns videolits els acabem de veure i posar-los nota. Toni va repartir un full amb diferents exercicis que tractaven dels connectors. Com va sobrar temps vam veure també algun videolit de la classe del 21T.

external image vi2.jpgDimarts :Aquesta classe la vam dedicar a corregir els exercicis que va manar dijous passat, també va repartir un full sobre la cohesió textual. Toni va dir que la llegírem a casa i que l'explicaria millor el pròxim dia perquè no donava temps.

Dijous: Toni ens va recordar que l'examen seria la primera o la segona setmana de juny. També va repartir un full per a posar en practica la teoria de la dixi i l'anàfora personal.

Divendres: Toni ens va explicar que havíem de fer amb totes les entrades i treballs que hem fet durant tot el curs i que dins de poc ens explicaria com fer el nostre"blog personal" i va dir que no era molt difícil. I per ultim va repartir un altre full per a continuar practicant.