DORIA, EVA <3
IMG_6211.JPG
Espai del Wiki d'Eva Dória i Cañizares 21A.

1r Apartat: Presentació personal: "Un poquet més de mi".

Sóc Eva Dória i Cañizares, alumna del 21A al Joanot Martorell (València).
Hola amics lectors! Ja n'he fet una xicoteta presentació. En el meu wiki personal trobareu les entrades i altres de les moltes activitats que n'hem fet a classe. Però abans de començar, m'agradaría contar les primeres experiències del curs, i per aixó ens hem de trasllatlar a principi de curs. El meu professor de Llengua Valenciana, Toni de la Torre, va ser qui s'encarregà d'explicar-nos sempre tot. Tots sabíem què l'assignatura de valencià anava a ser molt diferent de les altres, i aixó era perquè no teníem llibre de text i anavem a donar tot el temari escrit en un portfoli que nosaltres aniríem omplint amb entrades setmanals sobre el què fem al llarg de les sessions.
- En un principi he de dir, que la meua formació o coneixements propis (a principi del curs) respecte als recursos tecnològics usats (i que usaríem al llarg de l'any) era molt baixet, perquè mai había escrit a blogs o d'una manera més acadèmica, encara que l'idea em resultava d'alló més atractiva i interessant (Hem utilitzat, Google drive, wiki, blog, Twitter, Quizerevolution, i per a treballar els VIDEOLITS... són activitats que ens ajudarán per a altres assigantures). A més, s'ha d'afegir el poc o incomplet coneixement de la llengua, que deprés hem incrementat gràcies als comentaris dels poemes i altres activitats...
- A pesar de tot aixó, l'expectativa personal i pense que general, era d'un nerviosisme positiu, amb ganes de saber coses i de com s'evaluaría. És per eixe motiu, pel qual , la meua actitud personal a classe davant els treballs i les activitats proposades durant el curs, sempre ha sigut óptima, constant (excepte l'última ocassió, què per problemes personals, no he estat al cent per cent), bona, amb ganes d'aprendre i treballar.
- Si tots aquests aspectes són ejecutats correctament, aconseguim els objectius personals que demana la matèria, com per exemple: augmentar-ne el lèxic, tindre més nivell gramatical, saber organitzar-se les activitats a l'hora d'escriure al blog, etc.

2n Apartat: Selecciona entre els teus escrits. "Les meues entrades"

A continuació, expossaré les meues millor deu entrades del portfoli que hem anat treballant durant tot el curs. El meu funcionament era, escriure en una fulla tot el que féiem en cada sessió, de manera què deprés, quan es fa el resum setmanal, recordem perfectament el que ha passat a classe. El que vuic és que la gent observe una progressió des del principi de curs fins al final, en forma de comparació, abordant tots els temes que hem donat durant tot l'any. Tot i, respectant les normes el més que he pogut, no canviar de font, etc.
En les meues entrades valoraré: el per què l'he triat, el que més m'ha costat d'entendre o fer de les activitats (cites o la causa), si n'he trobat alguna ajuda i la prèvia correció ortográfica, léxica i gramatical.
Les entrades es divideixen entre els tres trimestres:
 1. Del primer trimestre hi han dos entrades, què són: "Altra entrada" i "Examen fet i pont passat"
 2. Del segon trimestre hi han cinc entrades, què són: "Comentari sobre el text de Blandín de Cornualla", "El temps passa i avança...", "Examen fet i una setmana massa curta", "Simulacre d'examen i setmana curta" i "Treball del Tirant lo Blanc. Cap. 5/ Més Treball Creatiu".
 3. Del tercer trimestre hi han tres entrades, què són: "Treball creatiu de Terra Baixa", "Setmana de videolits" i "En soledat escric aquestes ratlles"

Comencem!


 • Primera Entrada:
Aquesta entrada és d'un diumenge, el 28 d'octubre de 2012. He elegit aquesta entrada, perquè era de les primeres que vaig fer, i de les que més vaig explicar. Recorde que, em va costar fer-la perquè era al principi, i no sabía com fer les entrades, no sabía rés per a posar, ni de què parlaría de la classe. Vaig trobar ajuda al problema, quan feia les fulles setmanals (que em feia jo mateixa) on resumía el que anavem fent. Ja està corregida.

Altra entrada

Hola a tots! Aquesta semana va passar bastant de pressa. Jo he faltat a vàries classes per motius personals. Però els meus companys m'han anat contant què han fet a classe, i més o menys tinc una idea general... A classe estem treballant uns poemes, ("El viatge de les mans", "Tinc un desfici, ai, inclement", el poema d'Ausiàs March "LXVIII", "l'Espill" o "Llibre de les dones", "La balada de la garsa i l'esmela" i "Balada" d'Andreu Ferrer) que els havíem de llegir, i després el dimarts, Toni ens va fer una espècie de control sobre els poemes, què constava d'una sèrie de suggeriments d'organització del comentari amb la qualificació, i també fer un resum de cada poema segons el que demanava cada apartat:
- Sobre el contingut dels poemes: expossàvem el poema, la seua idea principal i si ens havía agradat o no.
- Sobre la forma d'expresssar-se el poeta i la forma dels poemes: aixó n'és interesant, ja què són poemes que tracten de romanços i de la dona, sobre la seua actitud davant situacions amoroses, etc... M'agrada vore com s'expressen els poetes i el seu atreviment a l'hora d'escriure i contar fets. Tot i que s'han escrit en un passat on era difícil tractar alguns temes determinats.
-Sobre la relació dels poemes amb altres textos llegits, escoltats, vists o coneguts: aquest apartat ens va facilitar molt la comprensió dels poemes ja què, si llegim qualsevol text que no ens sona de rés i li trobem paregut o es similar a altre llegit anteriorment, ens facilita la seua comprensió i la realització del seu comentari. A més, la gran majoría dels texts englobaven el sentit de l'amor, de la dona, o de situacions entre l'home i ella.
-Sobre la seua relació amb l'actualitat: com el punt apartat d'abans, també ens ajuda a entendre millor el poema i que per tant, que ens agrade. Es tractava de relacionar-lo amb coses que siguen de l'actualitat, expressions, dites, costums o qualsevol cosa que siguera actual.
- Conclusió: havíem de dir el que ens havía paregut llegir els poemes, una xicoteta valoració, i una conclusió personal sobre aixó. En un principi, el control s'havía de fer només en una classe. Però jo en vaig utilitzar dos sessions, perqué vaig explicar cuatre poemes o dos de cada apartat. Havíem de tindre cura amb la lletra, l'ortografía (ja què restava punts) i sobrepassar 400 paraules, de les quals, estic convençuda que de vaig pasar. external image IMG_2356.JPG
També vam anar fent una enquesta, què tractava de quina estratègia utilitzàvem quan anavem a escriure un text. I després, totes les opcions correctes les havíem d'arreplegar en un full i posar-les com si sigués un test instructiu, o amb recomanacions. I Toni ens donà una fulla de com valoraría i valoraríem als companys les exposicions. A la pròxima setmana, anirem exposant els treballs per els grups i què ens toca a cadascú... Espere que ens isca bé i disfrutem llegint els poemes.
Salutacions! • Segona entrada:
Aquesta entrada és del 10 de desembre de 2012. L'he triat perqué era de les últime del primer trimestre i ja es pot veure una xicoteta progressió. No recordé cap apartat que em costara de fer, solament que teníem l'examen i jo estava nerviosa, pero efectivament em va eixir bé. Vaig trovar ajuda en les fulles que ens donava Toni i altres meues. Ja està corregida.

Examen fet i pont passat!


Hola a tots!
Avui encara que no tocava classe de Valencià m'he decidit fer-hi una entrada al bloc, ja què no he fet moltes aquest trimestre. Vaig a contar el transcurs de la setmana i del pont.
A les sessions passades, vam estar veient el que entrava a examen i el document de les 72 pàgines que ens havíem d'estudiar.
external image descarga.jpg
Malauradament, Toni no ens volguè canviar l'examen, per sort ens va dir que només entrarien el autors i un poema comentat d'ells. En la part de llengua hi hauría un text on hi havíem de vore la seua tipología, el canal, la dixi, i totes les seues característiques principals. Toni ens donà una prova d'examen, i vam treballar-la a classe, de manera què, després a l'examen tinguèrem una idea clara d'allò que calia fer...

external image descarga+(1).jpg
Efectivament, arribà examen i per a sorpresa meua va eixir Jordi de Sant Jordi i el seu poema del Presoner, el qual jo vaig treballar l'any passat, em resultà un poema entretingut... Després i per l'altra banda, estava un text i unes quantes preguntes sobre ell. En les activitats del poema hi havíem de nomenar unes cites de la biografía de l'autor, i el contingut i análisi del poema, relacionant-lo amb l'actualitat. Personalment l'examen em va parèixer senzill, però encara no sabem la nota... No van haver-hi més classes de Valencià, perqué hi havía un pont, on jo aprofité per estudiar més... Demà tenim una sessió de Valencià i intentaré ficar-me al blog i fer una altra entrada... Esperem que els pròxims díes es passen ràpidament ja què, només ens queden uns quants exàmens i jo vuic celebrar el meu aniversari, què és demà.
Salutacions! • Tercera entrada:
Aquest comentari en forma d'entrada és del dilluns 28 de gener de 2013.
L'he triada, perqué vaig disfrutar fent-la, és a dir, va ser un dels comentaris que més m'agradaren, perqué li vaig trobar moltes relacions actuals i són temes molt usats. He de reconèixer que em va costar sigué l'apartat de l'autor, pequé no trobava rés. Em va ajudar, el llibre de "Les veus del temps" on hi havíen explicacions i altres conceptes que ens servien d'ajuda. Ja està corregit.

Comentari sobre el text de Blandín de Cornualla


Comentari, sobre el fragment del text de Blandín de Cornualla, el desencantament de la donzella, pàgina 91 del Llibre: "Les veus del temps". Llibres de cavallería.

El primer punt en fa referència a l'autor i la seua vida personal. L'autor d'aquest text, n' és Blandín de Cornualla. Malgrat, no he trobat rés per completar l'apartat... external image 20070717klphisuni_66.Ges.SCO.png

Parlant del tema, puc dir que és un llibre de cavalleries, on es combina l'honor, la valentía i l'amor a una donzella, tots aquests elements s'ajunten i el cavaller els efectúa.

Al tractar-se d'un fragment narratiu podem nomenar els fets més importants, què n'han sigut, el cavaller seguía a una doncella, la qual s'amaga en una torre. El germà de la donzella l'informa de que està sotmessa a un encantament, i el cavaller n'ha de passar unes proves per a lliurar-la. Ha de capturar a l'ocell Blanc Astor, què està dins d'una torre, i per entrar cal matar a una serp, un drac i també un sarraí encantat. El cavaller ho consegueix i la donzella desperta del seu encantament.

En quant a les expressions o mots, destaque: "inflar els nassos", "sofrint no poc per aquell mal" i "irat con un foll". I la gran quantitat d'adjectius que utilitza l'autor... Pel que fa al registre és culte, i tracta un estil pròpiament de l'època, sobre l'estil cavalleresc, i la seua temàtica d'home valent, que lluita per alguna causa i admira a alguna dona. external image x5j0etjryp5ljtyj.jpg

Lògicament, aquest text aniría dirigit a les persones que llegíen aquests tipus de textos (la gran majoría). Una societat de tipus estamental i medieval.

Fent una relació amb l'actualitat, en podem trobar llibres (d'abans i d'ara) que utilitzen la mateixa temàtica. D'una forma o d'una altra podem vore una similitud amb el llibre El Quixot, Tirant lo Blanc, El Mío Cid, etc... I amb algunes pel·lícules com: Troia, o qualsevol que combine problemes o aventures i un amor.

En la meua opinió, puc dir que m'agraden aquests llibres perquè, a banda de que tenen gran quantitat de lèxic per aprendre, i també són entretinguts, sempre aprenem alguna cosa i amplien la nostra cultura.

Finalment i com a conclusió, els texts com el de Bandín de Cornualla, els de cavallería sempre tindrán un lloc en qualsevol època o moda, perquè narren allò que més entreté, que són les aventures i l'amor.
Espere que vos agrade el meu comentari.
Salutacions amics i amigues! • Quarta entrada:
Dimarts, 29 de gener de 2013 vaig escriure aquesta entrada. He elegit aquesta entrada, perquè recorde la classe d'aquell dia, els nous conceptes que anavem a estudiar i em va parèixer molt interessant, i a més hi había moltes imatges i molta informació a l'Internet també. Altra causa del perqué l'he agafada, és perquè l'humanisme és el moviment que més m'agrada i la seua influència al món literari. En general, no va haber-hi cap aspecte que em resultàra difícil. Em va ajudar l'esquema que va fer Toni a la pissarra sobre aquest tema i les explicacions que ens donà. Ja està corregida.

El temps passa i avança...


Hola a tots una altra volta!
Avui hem tingut altra sessió de Valencià. Tocava parlar sobre el comentari que vam fer al blog, el text de Blandín de Cornualla, i Toni, ens ha explicat com havía eixit, alguns dels errors i el que podíem millorar... espere aconseguir-ho.

external image humanismo_3.jpgDesprés d'eixa menuda recomanació, Toni ens ha introduït en la parla sobre l'época Medieval, tot en general, però encara més, el Teocentrisme i Antropocentrisme "Homo mesura" (Humanisme), i després en un aspecte més englobador, fent referència a les ciutats (la quantitat de població que n'hi havía en algunes, com Venècia), parlant també de les dones i els hòmens típics de l'època. I d'aquesta manera ha relacionat aixó amb un text, el de les pàgines: 102, 116 i 119, "Com educar els jóvens ganduls", "El perill de les romeries" i "El judici final", respectivament. external image Foto-Sant+Vicent+Ferrer.jpg

Tots dos textos pertanyen a l'autor Sant Vicent Ferrer, molt conegut a la nostra comunitat... Els textos tractaven sobre la conducta i les accions quotidianes, sobre qualsevol tema... Els hem llegit i analitzat, fent un xicotet resum de les idees principals. Després també hem parlat de la dona, la seua discriminació actualment (jueus ortodòxos), i la Santa Inquisició...
Jo per la meua part, m'he llegit altres més textos i opine que no podría suportar viure en eixa època, amb tantes normes i càstigs per qualsevol cosa, que avui día es normal. Pense en les tortures que suportaven els jóvens o els innovadors d'aquells temps, hauríen de ser terribles. Per sort hem avançat, i encara que podríem millorar d'alguna forma estem bastant bé... A les següents classes anirem treballant més texts d'altres autors.
Adéu!

 • Cinquena entrada:
L'entrada és del dissabte, 9 de febrer de 2013. L'escollit perquè, es una entrada que sempre m'agradat molt i parle de l'examen/prova, que va ser molt senzilla, parlant també del treball creatiu del Tirant lo Blanc, on hi havíen moltes propostes. No em va costar gens fer-la, ni tampoc n'hi han conceptes o parts d'ella que quan l'explicaven no entenguera. Recorde que va ser una semana molt curta i anavem menys angoixats, puix ens havíen llevat un examen més.
Com sempre, vaig trovar ajuda a la fulla que em faig sempre a classe, on pose els aspectes que donem a classe i el paper de la prova que vam fer. Ja està corregida.


Exàmen fet i una setmana massa curta

Hola a tots companys/es!
Com ja sabeu, divendres passat vam fer un "Exercici de comentari realitzat a classe amb ajuda del llibre Les veus del temps". Aquesta prova tractava d'explicar un del textos que es presentaven, n'eren:
 • "L'Exemple del mercader ambiciós i el diable", de la pàgina 107 i 108.
 • "Laparició del rei En Joan d'Aragó", págines 121-123.
 • "Curial i Festa arriben a un monestir de monges", pàgines 197-199.
 • "Com el Senyor, predicant a Jerusalem, va convertir la noble i gran senyora Magdalena, atraent-la cap al seu amor i coneixença", pàgines 239-241.

Després s'havíen de seguir les següents qüestions:
 1. L'autor i una presentació menuda relacionada amb la seua obra.
 2. Gènere literari i tema.
 3. Nomenar els principals esdeveniments.
 4. Dir els arguments o la tesi, si es tractava d'un text assagístic.
 5. Destacar mots o expressions.
 6. Imaginar l'autor, els destinataris i l'època, en que estaven escrits.
 7. Relacionarl-lo amb l'actualitat.

Quan Toni, ens dóne la prova corregida, faré una nova entrada al bloc, on expossaré el meu treball, què el vaig fer de la segona opció, "Laparició del rei En Joan d'Aragó". Em pareixía el més interessant.

external image 8087583672_43cb513c48_m.jpgAixò siguè de la setmana passada. Aquesta setmana, només hem tingut una sessió de valencià, ja qué, amb motius de les vagues d'estudiants, jo personalment no he anat a classe.

Avui, Toni quan estavem a classe ens ha donat dos fulls a cadascú, i estava apuntant a la pissarra, les dates per als exàmens de la segona avaluació, els de Literatura, i tots altres.
Les dates són:
- 14 de febrer, simulacre d'exàmen de Literatura.
- 22 de febrer, control de Literatura.
- 5 de març, termini per a presentar al bloc els dos treballs del Tirant lo Blanc.
- 7 de març, control de llengua, sobre l'adecuació i coherència.
A continuació, hem tingut una discussió o debat de quan havíem de posar els díes, perquè no a tots ens venía bé el mateix momento per a fer els exàmens...

En el primer full i del primer que n'hem parlat ha sigut el de les "Activitats de lectura del Tirant lo Blanc, d'editorial Perifèric. 1r de batxillerat. Curs 2012-2013". Al full es presentaven dos activitats, una d'elles tractava de fer un resum d'unes 150 paraules sobre cada capítol del llibre, on es justificava el perquè del títol. La seua publiació serà al bloc.

L'altra activitat era més creativa, i es proposaven distintes indicacions o idees de com treballar-lo. Podíem fer una carta d'amor dels personatges, una notícia periodística, tuitejar els capítols, un cartell publicitari, etc. Cada activitat es valorava amb 0.5 punts.

Seguidament i relacionant-lo amb el tema, Toni ens ha parlat sobre Ramón Llull l'autor del Llibre d'ordre de Cavallería, amb el qual Joanot Martorell s'inspirà, per a escriure el Tirant. També s'ha parlat de l'època i el marc històric en què s'havía desenvolupat l'obra, quan els turc ocupaven Constantinopla.
external image 200px-Tirante_el_Blanco_1511.jpgL'altra fulla, està escrita per les dos cares, i la que hem donat es la que tractava de la coherència. Un text de Daniel Cassany. Com a deures, Toni ens ha manat que fèrem un mapa conceptual sobre la coherència, i l'hem començat a fer a classe, i també llegir o anant avançant el Tirant. Personalment, l'obra del Tirant (com bé ha dit Toni a classe), és un llibre que l'hem llegit ja altres vegades, i en altres cursos, però en diferents versions. Segons ens ha dit el mestre, aquesta versió, és de la part de la lluita i la part eròtica. A mi, personalment, sempre m'agradat llegir el Tirant, perquè trobe en l'obra un caràcter innovador i atrevit, tenint en compte en l'època que està escrit. Pense la lectura d'aquesta obra no em resultará aborrida ni monotòna.

La setmana que vé, anirem treballant sobre els temes de les fulles.
Açó ha sigut tot per aquestes sessions, bon cap de setmana!

 • Sisena entrada:
Aquesta entrada és del dissabte 16 de febrer de 2013. L'he triat perquè, a classe Toni ens donà un poema molt bonic sobre l'amor (ja què, acabava de pasar Sant Valentí). També realitzarem una prova important (simulacre) i ens ajudà molt per a l'exàmen. No han hagut complicacions en ningún moment. Ja està corregida.


Simulacre d'examen i setmana curta


Hola a tots/es!!
Com sempre, vaig a fer un resum de com ha transcorrés la setmana, i les coses que hem estudiat a classe.
Dimarts, jo no aní a classe per motius personals. Els meus companys m'informaren de que Toni, donà l'execici que vam fer l'anterior sessió, què tractava de fer un comentari a classe amb ajuda del llibre de "les veus del temps". A més els meus companys treballaren la progressió i necessite demanar-li a Toni, que em done les fulles corresponents a eixa teoría.
Dijous, Toni havía de fer-nos el simulacre d'examen de Literatura, però a l'hora de Valencià, vam tindre una xarrada sobre orientació homosexual, i aleshores, no vam poder fer la prova, la qual es va posposar per al següent día.
Divendres, és a dir avui, Toni ens ha fet la prova i a més ens ha donat un poema d'amor amb motiu del día passat (14 de febrer, Sant Valentí, que ho volgué donar el día anteriror però no va poder fer-ho). Aquest poema era de Joan Salvat-Papasseit i era el: "Mester d'amor".
Personalment he de dir que m'agradat llegir-lo i m'agradaría molt més fer un intens anàlisi sobre el seu contingut i recurssos que utilitza...
external image mqdefault.jpgTrobe a destacar d'aquesta obra, el seu títol, "Ofici d'amor" o "Mester d'amor", ja què ho trobe molt original i la frase que diu: "mes com vianant a la font regalada", em paréix una comparació molt interesant i lógica. També m'agrada l'última part:
"Deixa't besar, i en el pit, a les mans, amant o amada -la copa ben alta.
Quan besis, beu, curi el veire temor: ("que la copa te quite el miedo")
besa en el coll, la més bella contrada.
Deixa't besar i si et quedava enyor,
besa de nou, que la vida és comptada"

Imagine que el poeta vol evocar el tema "Carpe diem", aixó de viure el moment, l'ara, disfrutant de la joventut... però aplicant-lo a l'amor.
Encara que si parlem del simulacre d'examen, de Literatura, he de dir que no m'ha eixit bé, tot i que he encertat algunes preguntes, la majoría no. Les qüestions preguntaven sobre el contingut dels autors, i aspecetes rellevants o obres importants d'ells. En alguna ocassió es nomenava a algún fet o moviment religiós que sorgí a l'època. Eren 25 preguntes i l'examen de la próxima setmana será similar...
Després Lorena, Mar i jo hem parlat amb Toni, per a fer exercicis que siguen voluntaris, exposicions, treballs, activitats o també aprendre el poema que ha donat (per tal de memoritzar-lo).Espere que per a l'examen de veritat estudie més que aquesta vegada. Demà faré l'entrada al bloc amb el meu comentari corregit.
Passeu un bon cap de setmana!!

 • Setena entrada:
Aquesta entrada és del diumenge 3 de març de 2013. És una de les deu entrades que més m'agraden es perquè el meu treball creatiu del Llibre del Tirant va ser molt divertit per a mi, vaig disfrutar moltísim fent-lo, deixar que la ment imagine i puga ser lliure per a viatjar al passat i protagonitzar tu la teua pròpia història d'amor, com si tu sigués un personatge més del día a dia. No em va costar gens, encara que al principi com n'hi havíen tantíssimes opcions de treball creatiu no em decidía, i el començament de la carta, però vaig utilizar les metàfores del poemes i ho vaig solucionar. Vaig trovar ajudes d'altres versions del Tirant, quan n'hi havéin cartes o paraules clau de com s'havía de parlar... Ja està corregit.


Treball del Tirant lo Blanc. Capítol 5: "Val més fugir que morir". I treball Creatiu

Títol: "Val més fugir que morir"

Principalment aquest títol en fa referència a la part de la guerra, on els turcs fugen per no morir, i en la part de l'amor, quan la princesa no vol donar-li la seua virginitat, sinó mostres del que sent per ell. El capítol conta principalment la part de la batalla i algunes escenes d'amor.

L'emperador i Carmesina viatgen al camp de batalla, on es troba Tirant lluitant contra els turcs. La batalla comença, però malauradament el traïdor duc de Macedònia ataca a Tirant. El duc mor a mans del rei d'Àfrica. Després els turcs fugiren cap a la ciutat i Tirant els perseguí, penetrant en la ciutat i guanyant la guerra. I finalment matàren als dos reis.

external image zpage210.gif
Tirant es trobava amb nafres i Hipòlit i Diafebus parlaven amb Carmesina i l'emperador, el qual s'anà a lluitar en la batalla per aconseguir més patrimoni.

En l'àmbit amorós, Carmesina li va permetre a Tirant, un salconduit i que li tocara on ell volguera. Després partiren i anàren on estava l'emperador, prenguèren la villa exitòsament. A més, a Diafebus se li otorgà el càrrec de conestable, i a ell i a Tirant comptes de Sant Àngel. Amb motiu d'això es celebrà una festa. Per la nit, en la cambra de la princesa, Diafebus i Tirant anaren a visitar a Estefania i Carmesina.
external image paolo_fran.gif
Plaerdemavida, què estava desperta, contemplà l'escena. Al día següent, en forma de somni els la relatava a Estefania i Carmesina, què havía presenciat: la pèrdua de la viriginitat d'Estefania amb Diafebus i els besos apasionats de Carmesina amb Tirant.


Després d'aixó Carmesina i Tirant es despediren amb tristor, doncs la princesa s'havía d'anar al regne amb l'emperador.

Treball creatiu:
Redacta una carta d'amor, l'emissor de la qual siga un membre de la parella que vulgues:

Tirant i Carmesina

Carta escrita per Carmesina a Tirant.

Estimat i benaventurat Tirant:
No em plauría saber rés més en el món, sinó saber que estás bé, que tú passes per la batalla de forma impune sempre, que arribarás al meu regne sà, doncs em faría la dona més trista d'aquesta vida si moríres, perquè estás en la guerra per la causa del meu pare i emperador, per l'expulsió dels turcs. La pèrdua del meu germà i la vellesa del meu ancià pare, van fer que es demanara de la teua ajuda, i és una causa del destí, al qual li dóne les gràcies infinites, per haver conegut a un home tan valerós, tan humil i tan digne de ser emperador.
Però ai desventurada fortuna que vols juntar el pecat amb l'inocència… Saps o has de saber Tirant que jo no puc donar-te el que més estimes del món i de la vida, doncs si te la done la meua honestitat es perdrà i l'infàmia i la desvergonya caurán sobre nosaltres i el meu regne, matant a mon pare definitivament.
Tantes voltes que la passió ens embriagava i ens desbordava, no n'han de succeïr més. Te prec que em entenguis com a servidora de l'Imperi i futura emperadriu. Si tant dius que m'ames, esperaríes el moment adecuat, que faría de tú un gran home, intel·ligent i respectable i de mi una gran princesa. Tú més que ningú sap que la victòria es fa d'esperar, i jo Tirant et done per fe i jurament que tú i jo ens casarem. El temps i el destí ens dirà quan i en quina circunstància.
La teua estimada i princesa Carmesina.

 • Huitena entrada:
Aquesta entrada del 1 de maig, és molt especial, ja què va ser quan començarem a fer les primeres grabacions (sense comptar amb les del Terra Baixa), i tots estàvem encara molt nerviosos quan veiem el micro... Ens dedicàrem a Vicent Andrés Estellés, i la seua poesía. Aquesta entrada explique les sensacions, el que vam sentir, les ganes, l'il·lusió que teniem... Jo personalment ho vaig pasar molt bé. Tot aixó combinat amb les noves xarxes, de les quals vam fer ús (Twitter, on es va posar el vídeo de tot el procés, i el hagstag #paraulaviva).
He de dir que l'activitat va estar genial i molt divertida a més d'innovadora i didàctica).
No es van plantejar problemes, i vam rebre molta ajuda per part del nostre mestre a l'hora d'aprendre els poemes i altres qüestions.
Ja està corregida.

"En soledat escric aquestes ratlles..."


Poema llegit per Eva Dória i Cañizares en l'exposició del poemes d'Estellés.


"En soledat escric aquestes ratlles" (Llibre de la saviesa).


En soledat escric aquestes ratlles.

Sóc a un racó qualsevol del país,

exiliat per dignitat estricta,

com amagat per alguna vergonya.

Escric el nom, com llunyà, del meu poble,

endarrerit per les profundes boires,

amb un delit que per pudor em calle.

València de cap a peus em sé

i evoque molt la pàtria remota,

una llunyana pàtria.

I aquest era el meu poema sobre Estellés. En acabant, faré el ja el típic resum breu sobre les sessions de classe.

Começe parlant del Dimarts 23. Toni donà començament de la classe parlant sobre què tractava la nova opció de optatives per al segon de Batxillerat. Ens va estar explicant això de "habilitats comunicatives", una assigantura que ens donava l'oportunitat de treballar amb programes i pujar treballs etc., però no es possible que siga impartida perquè no cobreix la capacitat d'alumnes. Jo pense, que es una assignatura que en un futur ens ajudará, ja què quan arribem a l'universitat caldrá tindre coneixements sobre la realització i la presentació correcta de projectes i treballs. Espere que arribe a la capacitat mínima i al menys es puga fer.
external image Vicent+Andr%C3%A9s+Estell%C3%A9s+als+Estanys.jpg
Vam continuar amb l'explicació més detallada de l'exposició de poemes que es faría com homenatge a Vicent Andrés Estellés, considerat el poeta valencià més important del segle XX.

Aquesta exposició s'hauria de fer amb els nostres companys del grup de ciències, i aprofitant l'ocassió s'ha de dir que ho van fer molt bé. Vam estar fullejant els poemes, i ens els vam repartir segons els gustos de cadascú. El meu era un dels més curtets però a mi, personalment em va agradar molt, especialment quan Toni ho llegí. També m'agradà el "d'Assaig" i el recorregut d'alguna obra d'Ausiàs March.external image dia-mundial-poesia-2013.jpg

Abans de finalitzar, vam fer algunes oracions de la fulla de connectors i oracions per traduïr, que ens donà Toni.

La segona sessió va ser Dijous, el día de l'exposició dels poemes. L'event, va tindre lloc a la sala d'actes, on individualment ens grabàren. Encara que la vergonya i alguns nervis traïcionaren a més d'un, els poemes van ser llegits i escoltats per tots. Després al Twitter piulejàvem les nostres experiències amb el hagstag de #paraulaviva. Sens dubte, a mí em va agradar molt, i pense que s'hauría de fer més voltes, i no sols en l'assigantura de valencià. A més d'aprendre nosaltres, deixar les nostres veus inmortalitzades en una grabació permanent, deixem l'art poètic o narratiu i l'interés per aprendre més sobre Estellés i la seua obra. Com a consell recomane llegir breument la vida de l'autor i saber relacionar el context històric que es vivía al moment, amb el temes de les seues obres.
external image Captura.PNGDivendres, vam terminar de corregir les oracions de la fulla de connectors i traduccions a classe. I Toni manà copiar-les a un full i entregar-les el pròxim día.

La sessió d'aquesta setmana era avui, però jó, per motius personals no he pogut assistir. De mode, què serà el pròxim día quan entregaré la fulla i parlem sobre els treballs creatius de la lectura de "Terra Baixa".
A les pròximes sessions anirem estudiant més les oracions i altres aspectes.
Salutacions!
 • Novena entrada:
Aquesta entrada del dijous 9 de maig de 2013, és també de les que més m'agrada, perquè és un treball creatiu i es on podem ser lliures a l'hora de parlar i de fer cada volta el treballs més originals i divertits. Vaig gaudir molt de fer aquesta activitat, así com també vore els videolits dels companys. No vaig necessitar ajuda, i no vaig tindre problemes. Està ja corregit.

Treball Creatiu de "Terra Baixa" Eva Dória 21A.

Novel·lar una escena. Protagonista i narradora: Marta. Marta i Manelic arriben a casa després del casament.
Ja està. Ja, ja està tot fet. I jo encara no m’ho puc creure. No trobe les paraules per descriure com estic. Quin deuser ara el futur incert que m’espera? I què serà de mi?
Per fi estem arribant a casa, i en Mossèn se’n va. Ha passat ja tot: la cerimònia, el banquet... Tot. Ara només estem en Manelic i jo tot sols. No m’agrada gens Manelic, em fa fàstic i encara que li ho vaig dir a Sebastià, ell m’obligà. I ara i com sempre ell em manarà el que he de fer. Manelic no calla i m’està posant nerviosa.
- Cabres ací! Cabres enllà! -Silenci.- Marta! -El seu crit em sobresalta.
- Què hi ha? Què?
- Que ens han dit que tanquéssim. Tanco, eh, Marta?
M’ho pregunta insegur, com si jo li anara a dir que no. Estic molt cansada i la tristor i la melancolia s’aproximen a mi.
En Manelic ara seu a terra. Jo, cada vegada estic més incòmoda i desitge que siga de dia.
D’un mocador trau una pesseta, i moltes altres més, “n’ha fet cria la primera! Té: totes!” diu rient commogut. N’hi ha també un duro ensangonat, “me’l va regalar un dia l’amo: el sinyor Sebastià; que Déu l’hi pagui” i jo he de tancar la boca per no posar-me a discutir ara mateix per eixa barbaritat que ha dit. Li negue una altra volta tocar-ho. De sobte ell, cabut, enfadat i ressentit, ofés pel meu menyspreu, em conta l’origen del duro. I narra la bestial lluita contra el llop que cada dia li matava una ovella o un moltó. I el seu relat està cridant la meua atenció. Ara m’ho conta més tranquil. I el meu marit, valent per una nit, li plantà cara al llop, en un combat de dos bèsties. Matà al llop i gràcies a uns pastors què el socorregueren., pujà a la Terra Alta amb Sebastià i li diguè: “Per cada llop que matis et donaré un duro”.
El seu relat m’ha commogut, però tinc pena.
external image Foto_terrabaixa_5A_Teresa_MirA_.0.JPG
- La nit és ja avançada.
M’ofereix els diners i demana que ens n’anem al nostre quarto. Com? Però que diu aquest home? Sembla un altre, sembla innocent. Cal dormir separats.
- Al meu quarto? Al nostre, allà. -Ho diu mentre assenyala la porta.
Oh Déu meu! I encara té la vergonya de negar-ho. Ja no aguante més i comence a cridar-li:
- Mal home! Que tu damunt ho saps! i Jo no penso dir-t’ho! Vés-te’n al teu quarto.
I ara Manelic està desorientat i sembla més furiós que mai.
- Que jo ho sabia? Què, Marta? T’estimo! Jo vull saber per qué m’has dit aquestes coses que em fan mal aquí dintre!
I ara m’adone de tot.. Manelic ha sigut tan enganyat com jo pel llop de Sebastià. Intente excusar-me però ens interromp la llum que fa Sebastià darrere la cortina. Manelic se n’adona:
-Un llum, Marta! Que no estem sols ací?
Maleït Sebastià que ha vingut avui! Li negue tantes vegades com puc això de vore la llum. Intente calmar-lo, i ho sent moltíssim per Maneli, que queda adormit en una cadira a prop de mi, resant un parenostre i segur que el llop no
vindrà.
Ah, quin càstig el meu! Que desafortunada la meua vida! I comence a plorar més que mai.
Ací vos deixe l'enllaç DE L'AUDICIÓ(cliqueu a l'enllaç de baix per a descarregar-lo i sentir-lo):
Treball Creatiu "Terra Baixa" Eva Dória 21A
 • Desena entrada:
Aquesta última entrada d'aquest TOP-TEN, és del dia dissabte, 18 de maig de 2013. Va dedicada a allò que n'hem donat quasi tot el tercer trimestre i bona part de la nota, ELS VIDEOLITS. La nova proposta que ens va fer Toni sobre aqueste treballs, que molts de nosaltres no sabíem qué era... No puc dire rés més del que ja he dit a la entrada de a continuació. Felicite als meus companys pels treballs tan bons, que sens dubte són mereixedors de estar en la meua llista de les deu millors entrades. No he vaig necesitar ajuda, solament un paper que Toni em facilità per poder escriure les meues valoracions sobre els projectes dels companys a classe, en moltes situacions la nota va ser molt discutible, i vaig estar en un compromís, però va estar genial. Ja està corregit.

Setmana de videolits

Hola a tots! Bó, després de fer l'examen d'História, ja anem menys angoixats. Aquest cap de setmana toca descansar i preparar-se per als exàmens. Aquesta setmana a classe ens hem centrat quasi tot el temps en la correció de Videolits dels companys, basant-nos en una rúbrica external image Videolit2-e1326437841963.jpgd'avaluació, elaborada a classe, on s'expossàven els objectius comentats que va fer també el 21T.
Com a punts avaluables, ens servíem d'una fulla que havíen elaborat i que constava d'una escala del zero al dos. Aixó ens ha donat problemes als que avaluavem perquè no ens deixava marge per especificar més la nota.
Com a aspectes estaven:
 1. Títols de crèdit
 2. Propòsit clar de la història relatada
 3. Punt de vista
 4. Atmosfera creada pel contigut
 5. Qualitat de les imatges
 6. Claredat de veu/ o de text
 7. Adecuació de la música
 8. Correcció lèxica i gramatical
 9. Economía en els detalls
 10. Interés o emoció.

En general, les notes del 21A van ser altes, els treballs van estar molt bé. Cadascú mostrava un punt de vista distint i encaminava l'obra segons el seu estil o la finalitat a què volia arribar. Pense, que ha sigut molt bona idea fer videolits, i vore'ls, ja què aprenem molt i aconseguim originalitat a l'hora de fer altres treballs. Espere que continuem posant en pràctica els BOOKTRAILER, que comentà Toni. Vam vore també els del 21T, i ens van agradar molt. Malauradament, Mar i jo no vam poder fer el Videolit, per problemes de temps, però vam gaudir dels de classe. I els nostres relats novel·litzats en àudio van quedar molt bé.

external image book_trailer.png

I la correcció de videolits és el que hem fet aquesta setmana. Encara que hem fet altres activitats també:
- Dimarts vam corregir amb Toni el full de procediments de cohesió del text i ens donà la rúbrica per avaluar videolits.
- Dijous va ser una sessió íntegrament per corregir els videolits.

external image Escritura-794626.bmpFinalment, el divendres darrer el mestre ens donà un foli amb exercicis que havíem de fer com a deures per al pròxim dia.
A les pròximes setmanes anirem treballant més, ja què s'acosta l'examen i ens hem de preparar com cal.
Rés més a comentar.

A la següent setmana, m'agradaría pujar una entrada del comentari del poema de Vicent Andrés Estellés, els que vam llegir a classe, el meu personalment "En soledat escric aquestes ratlles".

Bon cap de setmana, amics i amigues!

=3r Apartat: Valoracions del curs i aprenentatges=

Ja n'heu vist la meua introducció (que fa referència al començament del curs) heu pogut vore la progressió del nivell que he acomplit jo i tots a la classe. Les deu entrades, tractant la majoría del totes les temàtiques donades al curs (literatura, llengua, treballs, activitats, treballs voluntaris, etc.) relatats amb la forma més clara posible. I ara, finalment arriba la part final, on observem si els objectius s'han acomplit, de manera exitòsa i satisfactòria o no arriben a ser el que s'esperava.
Bé, doncs la meua reflexió sobre tots aquests mesos i treballs fets, és que estic satisfeta i contenta per la meua realització (encara que sempre es pot donar més d'una persona). Cada activitat, treball i forma d'aprendre ens ha servit moltíssim. Em sorprén positivament el saber que sense ajuda de llibres hem pogut estudiar tot el que volien i més.
He aprés d'una altra manera diferent i estic convençuda de qué ha sigut bona idea. El mètode d'avaluació de treballs em paréix l'idoni.
No he de dir alguna cosa insatisfactória i si n'hi ha alguna no és significant.
Está clar que tots hem aprés algún dels apartats donats i molts hem tingut la llibertat de poder avaluar-nos, a nosaltres mateixos.
Ha sigut un bon any i espere repetir!
Salutacions!