Angel Carvajal Arellano - 21 A
BLOOnMECIAAEkjp.jpg
Soc Ángel. 16 anys. Benvingut al meu portfoli.

PRESENTACIÓ PERSONALQuan jo vaig començar aquest curs jo no sàvia usar cap recurs tecnològic. No sàvia usar un blog , wikis , etc.. Tampoc havia usat Google Drive o fer Videolits , sempre ho he fet tot a mà. Parlant del meu nivell de valencià , no tènia un bon nivell , només podia parlar i escoltar , però mai m'he pogut mantindre una conversació amb algú a causa dels meus nervis i el meu poc nivell en aquest idioma,tampoco havia donat mai literatura en valenciá,coses que en el meu antic col·legi no havia vist.

Respecte a l'assignatura , jo vaig començar amb por perquè al saber que no tindria un llibre amb el qual fer classe , m'estrany al saber eixa dada sobre l'assignatura , mentiria si diguera que no m'ha agradat esta forma de fer classe , al contrari , m'ha encantat el no tindre un llibre i poder donar les classes com les ha donat el meu professor enguany.

A poc a poc anava perdent la por i la vergonya per a relacionar-me amb els meus companys amb este idioma. Respecte a les participacions en classe , jo crec que he sigut una persona atenta i que hi he atengut tant com des de respondre exercicis a dir "Presente" quan passava llista.

Este curs de valencià a sigut com un repte per a mon , perquè tènia que enfrontar-me a la literatura en un idioma que dominava poc , he passat de no saber ni dir hola a saber fer comentaris de poemes i a saber estudiar literatura amb un llibre de lectura , he conegut autors desconeguts en la meua vida , he aprés a puntuar i a enfretarme a les oracions compostes , per a mon , ha sigut un curs per a aprendre , com si fóra una ajuda per al selectiu o com si fóra una ajuda per a treballar , he passat de no saber mantindre una conversació , com he dit abans , a poder mantindre una conversació o inclús a poder escriure un text redactant els meus coneixements.

La Comtessa de Dia

Díhuit de Novembre de 2012.

La Comtessa de Dia era una trobadora. Els intents d'identificació de la trobairitz parteixen d'una esquàlida “vida” que no aporta sinó possibles hipòtesis basades en dades no del tot segurs i que afegeixen certa confusió, però també, un aura misteriosa, entorn de la bibliografia d'aquesta emblemàtica dama de l'edat mitjana. Dirigint el nostre camí entre aquesta espessa boira, es creu que va nàixer cap a 1140.
Filla del comte Isoard de Dia, del comtat de la Provença, educada,culta i bella, casada amb Guillermo de Poitiers. Autora d'almenys tres cançons compostes en la llengua d'oc, actualment oficial a la Val d'Aran, totes dedicades al seu amant, el noble trobador Reimbaut d'Orange.Mostren a la comtessa com una dona transgressora dels tòpics del "amor cortès" i de les normes socials imposades a les dones. Parla obertament de l'adulteri, del seu desig sexual del que és part activa, amb una radicalitat que encara avui ens sorprèn.

Té un signe de certa modernitat, àvida, segura i arrogant, trenca la imatge de la dona medieval que el Romanticisme ha dibuixat. Una dona poeta que ens ha ha ofert una bella cançó en la forma, la música i la lletra.
conddia1.jpg


TINC UN DESFICI, AI, INCLEMENT (text)

Els versos finals d'aquest poema expressen el desig de la dama de substituir el marit per l'amant al llit, i no només això, sinó que la Comtessa exigeix que aquest amant estigui disposat a fer tot el que ella vulgui. És una dona que adopta un paper actiu en la relació amorosa i sexual. Podem considerar l'expressió d'aquest desig com a signe que delata una nova mentalitat, un signe de modernitat.

1. COMENTARI DE TEXT CONTEXT:
Tinc un desfici, ai, inclement, Pel cavaller que m’ha servit Els primers dos versos d’aquest poema que comentarem ja ens situen en una època o dins d’un context determinat: l’Edat Mitjana. Evidentment, la paraula cavaller ens dóna la clau: és l’època de la cavalleria i això vol dir que com ja parlàvem amb Bernat de Ventadorn un cavaller ha de ser educat, gentil i sobretot ha d’estimar per ser feliç (Recordeu aquests versos: Si no estimés dama avinent/ per tothom fóra esquiu o vil).Què penseu d’això? És molt difícil entendre un text fora del seu context, i aquest no és excepció. Què i com s’escriu a aquesta època? Durant els segles XII-XIII ja vam dir que la literatura trobadoresca era moda. L’esquema ja el coneixem: Un cavaller noble s’enamora d’una dona perfecta (igual que a la realitat?) i l’escriu encara que es tracti d’una dama casada i que moltes vegades no la pugui aconseguir. Però ell continua sent vassall, perquè la dama, no oblidem, és el propietari del seu cor. Recordeu el diagrama de relacions socials i el paral.lelisme amb això. D’aquí les paraules midons, gilós, fenhador… Però això només es coneixia a Catalunya i Llanguedoc. No oblidem l’èpica, els romanços i sobretot Chrétien de Troyes. Crec que he parlat massa de teoria i no estic parlant del poema. Hi ha una cosa que no encaixa: en aquest cas és una dama la que escriu al cavaller. D’això en diem trobairitz. Es tracta de la Comtessa de Dia. El nostre llibre de text ens parla d’altres trobadors, però el personatge de Beatriu de Dia és summament interessant. Una dona a l’Edat Mitjana escriu amb aquesta sinceritat: Voldria haver-lo avarament entre mos braços nu una nit
2. TEMÀTICA:
Queda clar, per tant, que el tema d’aquest poema no és un amor idealitzat, sinó humà, molt humà. Les paraules són directes i entenedores i la passió que transmet és la d’un amor carnal, el desig físic més bàsic que enyorem quan l’hem perdut o no l’hem aconseguit. (Massa l'he amat, m'ha malferit-i més endevant -, cerco el seu favor,/ car jo li ofreno cor i amor,/ el seny, els ulls i la vida). És aquí on es trova el clímax líric del poema. Si amb vós jagués, quin bell deport! Quin bes, el meu, més Amorós Potser algú pot atribuir a aquest poema el qualificatiu d’eròtic. Les referències són obvies i recurrents. Recordem llavors que la temàtica d’una obra literària moltes vegades és interpretable i admet tantes lectures com lectors tingui. FORMA No obstant, la poesia no és només interpretació, sinó que també és matemàtica. Aquesta matemàtica s’anomena mètrica. Aquest poema té sis estrofes (els trobadors parlen de cobles, no d’estrofes) de quatre versos cadascuna. Versos octosíl.labs (art menor!) a la versió occitana original, ja que la versió que llegiu és una traducció al català modern. Per tant, no podem comentar l’ús de la llengua. La rima és abba (creuada). Penseu que escriure un poema amb tants condicionants és una mica rígid? Doncs, heu de saber que per escriure cançons existien tractats de gramàtica occitana i mètrica que s'havien de seguir fil per randa amb la finalitat de ser un bon trobador. Finalment, com podeu comprovar, el llenguatge i els recursos emprats no són d'un nivell molt elevat. Vol ser entenedor per a tothom, i per això parlem de trobar leu. No m'allargaré explicant els recursos, però crec que no tindreu problemes per trobar-los.Aquesta cançó es pot situar dins l’anomenat “amor cortès”, una ideologia literària que va sorgir a Occitània a finals del segle XI, i, concretament, el seu tema és una sincera i transgressora declaració d’amor. Tal tema es desenvolupa en tres cobles o estrofes de vuit versos de dues rimes consonàntiques (versos 5, 8, 13, 16, 19, 24, 27) –forma molt comuna en la lírica trobadoresca. L’estructura resultant, tenint en compte la rima dels dos quartets, és creu-creuada (abbacddc, per a la primera i segona cobla, i eaaefggf, per a la tercera). Els versos són d’art menor –vuit síl·labes- i combina la rima masculina –predominant- amb la femenina, amb la dificultat d’usar paraules que coincideixin el seu gènere amb la rima. Per exemple: el vers 7 és de rima masculina i l’última paraula, “error”, és masculina; mentre que en el vers 8 podem observar que és de rima femenina i l’última paraula,”vestida”, és femenina. És obvi, incloure aquest poema dins l’anomenat trobar ric.

COMENTARI: He lloc esta entrada perque va ser la primera meua entrada que va jo vaig fer sobre un autor/ra. Quan jo vaig investigar sobre aquesta autora me vaig sentir sorprengut per la seua vida.

Setmana amb Les Veus del Temps.


Nou de Febrer de 2013.

La setmana passada vam estar tota la setmana amb Les veus del temps , llegint alguns fragments de poemes i vam fer un examen de un dels fragments.
En l' examen van tindre cuatre fragments de poemes per a afegir , els fragments van ser:

· "Exemple del mercader ambiciós i el diable". En la pàg 107-108.
·"L'aparició del rei En Joan d'Aragó". En la pàg 121-123.
· "Curial i Festa arribem a un monestir de monges". En la pàg 197-199.
· "Com el Senyor, predicant a Jerusalem, va convertir la noble i gran senyora Magdalena, atraent-la cap al seu amor i coneixença". En la pàg. 239-241.
Despres teniem que contestar aquestes preguntes:

1.- Presentar breument a l' autor i relacionar el fragment.
2.- El génere literari;explicar-lo en el tema.
3.- Resumir els principals esdeviniments relatats.
4.- Explicar la tesi i els arguments que s'hi donen.
5.- Destacar els mots o expressions del text,del registre culte o literari.
6.- Com t'imagines l' autor,els destinaris i l' època en què s'escriu i es llegix aquest text.
7.- Relacionar el text amb textos,gustos de lectura,modes o costums socials de l'actualitat.

COMENTARI: He lloc esta entrada perque mes sobre la setmana que vam fer el examen dels autors del llibre de Les veus del temps. Me va a agradar molt aquest llibre que vam tindre que estudiar alguns autors.


Comentari amb ajuda del llibre

Dotze de Març de 2013.

L' APARICIÓ DEL REI EN JOAN D' ARAGÓ.

Bernat Metge és probablement l' humanista més complet que trobem en la Corona d' Aragó.

Va nàixer a Barcelona entre 1340-1346 i va morir a Barcelona el 1413.

La seua producció literària és una barreja de traduccions d' obres clàssiques i de pròpies,en les quals trobem també fragments literals de les primeres.

L'obra que més destaca i sense cap mena de dubte la més important de Metge fou "Lo somni".

Aquest text està dividit en quatre parts o llibres narrats en primera persona,en els quals conta com a l' autor,que està tancat a la presó,se li apareix el rei Joan I .

Orfeu i Tirèsies,dos personatges mñitics de l' antiguitat. El primer llibre comprén un llarg diàleg sobre la inmortalitat de l' anima. En el segon,el rei fa saber que és al purgatori i afirma que s' ha aparegut a Metge a fi de salvar-li l' ànima. En el tercer,Tirèsies construeix una forta diatriba contra les dones que és contrarestada de les reines del moment,amb la intenció clara d' intentar recuperar el favor reial.A la fi del llibre l' autor sembla claudicar de les seues idees inicials i acepta la immortalitat de l' ànima.El tema principal es la mortalitat de les ànimes , es un text escrit en prosa.Es un fragment narratiu perque el conta la seua historia en primera persona,ja que ell és el protagonista-narrador.Es un diáleg en estil directe,on el narrador també es el protragonista.L' autor jo pensé que era un home,el qual va tíndre uns pensaments malalts , ja que va estar a la presó...Jo pense que era de l' època de la edat mitjana quasi acabant.Té hiperbatons i epítets. "Gran gracía" "Gran estatura"Jo no el relacionaria amb cap llibre ja que és la primera vegada que llig una història com aquesta.

COMENTARI: He lloc esta entrada perquè va ser el meu primer examen amb ajuda d'un llibre per a fer un cometario de text sobre un autor que no conocia,va ser una experiència nova per a mon.


Treball Tirant lo blanc

Cinc de Març de 2013.

"Eixim d' un mal i entrem en altre pitjor"


El dia que van arribar el soldà i els seus ambaixadors a la ciutat de Constantinoble,l' emperador va fer eixir els personatges mes importants de la seua cort a rebre'ls.

L' ambaixador com a prova d' pau li va concedir la seua filla Carmesina per muller però amb la condició de l' esmentat del seu matrimoni,es restituirà totes les ciutats,viles i castells que ha pres dins del seu Imperi.

Un dia Tirant va estar molt desconcentrar perque el rei va concedir a la seua filla i tot estara soterrat.

La princesa no li agrada la idea que el seu pare té de concedirla a ella.

L'emperadriu esta enfurecida amb Tirant perque no té que estar donde nadie le llama.

Després parla del dia que van fer una festa,Tirant va a anar a la combra de la princesa i van estar besantdose i eses coses i quasi l' embaixador ho vé a Tirant.

Finaltment l'ultim dia van anar a la ciutat de Pera i la pau no es va fer perque l' ambaixador no vuic concedir a la seua filla.El titol s' anomena aixi perque jo crec que van eixir de alguna cosa i van entrar a altra que era pitjor.

Treball Creatiu:Estimada amada meuaEstic escribiendo aquesta carta,perque vuic dir-te algunes coses,vuic dir-te que jo t' ame i vuic estar sempre amb tu,te vuic concedir matrimoni , pensá en que anem a tener fills i anem ser feliços.

El ambaixador me vuic a mi perque soc un cavaller molt generós i valent.

Aleshores espere la teua contestació de volta .

Tirant.

COMENTARI: He lloc esta entrada perquè sincerament m'ha encantat haver fet un treball sobre Tirant El Blanc i també perquè em pareix quelcom divertit l'haver d'haver fet una espècie de carta com si tubiera que posar-me en la pell de Tirant.

Comença l' ultim trimestre.

Catorze de Abril de 2013.
El Dimarts va ser la primera classe de valenciá despress de Pasques,vam corregir la fitxa de sintanxis que Toni ens va donar abans de vacances per a ferla de deures,no ens va donar temps a fer-ho tot,solament vam fer una cara de la fulla i dos exercicis de l' altra cara,tambe vam cambiar la data del examen del llibre de "Terra Baixa"i la vam possar per al dia setze d' abril.

El Dijous vam comentar sobre el examen del llibre i sobre Terra Baixa,ens va dir que el examen serien preguntes curtes,podiem llegir el llibre o ver la pel·licula,ens va dir que podiem pujar la nota possant a Twitter un hastag que possara "#TerraBaixa",despres,vam corregir part que faltava de la fitxa de sintaxis del altre dia.

El Divendres al començament de classe Toni ens va possar uns conectors en castellá a la pissarra i vam acabar de corregir la fitxa de sintaxis,despres,Toni ens va donar altra fitxa de sintaxis que vam ferla tota menys un exercici que habia que classificar oracions i ens va dir que la podiem portar en dues setmanes.

vuelta-a-clases.jpg

COMENTARI: He lloc esta entrada perquè és la primera que vaig posar en l'ultime trimestre i no es, com era l'ultime trimestre , perquè ha sigut quelcom important per a mon.

Setmana poetica

Vint-i-nou de Abril de 2013.
Dimarts:En aquesta classe vam estar quasi tota la classe amb poemes de Vicent Estelles,despres,Toni ens va dir si algú queria llegir el dijous en el saló de acte,ens van pressentar com a a soles set persones,despres Toni va donarli la fulla amb els poemes als voluntaris,al finalitzar la classe,Toni ens va donar una fulla a tots per a ferla a casa.

Dijous:Aquesta classe vam anar al saló de actes per a fer la activitat de llegir els poemes,vam anar 21A i 21C,ho vam llegir ú a ú,els voluntaris ho van llegir i els altres vam estar sentats mirant-los com llegien els poemes.

Divendres: Aquest dia era l' ultim dia de la setmana i tots vam estar impacients per a acabar la setmana,despres,Toni ens va dir que si habiem portat feta la fitxa que ens va donar el Dimarts,despres,vam estar corregintla,la fitxa era de sintaxis (subordinacio..) , al finatlizar la classe , Toni ens va dir que podiem comentar la activitat del Dijous en Twitter possant un Tweet amb el hashtag #paraulaviva.


poesia[1] (2).jpg

COMENTARI: He lloc esta entrada perquè va ser una setmana especial,diferente,porque vam anar al salon d'actes per a poder fer l'activitat dels poemas,entonces,va ser quelcom diferent d'allò més habitual en la nostra classe.

Setmana de Videolits.

Vint de Maig de 2013.
Alone.jpg
Dimarts: Quan vam començar la classe, Toni ens va dir de escoltar i ver els videolits i grabacions,pero no es va poder i ens va dir que el següent dia portara el seu portatil,vam estar corregint l' exercici d' cohesio sobre l' accident de metro.Despres Toni ens va dir les 10 coses fundamentals a l' hora de fer un videolit.

Dijous: Toni ens va donar un full voluntari per a possar nota al videolits dels nostres companys .Despres va possar el ser portatil per a poder veure els videolits,despres de escoltarlos Toni ens va preguntar la nota que ens habiem possat a l' audició o al monoleg.Despres vam estar corregint-los ú a ú pero no va dar temp a ver tots el videolits.Aleshores va dir de corregirlo el dia següent.
download-online-videos.jpg

Divendres: Toni ens va donar una fitxa d' connectors i vam empeçarla i despres ens va dir que teniem que portar la fitxa corretgida el Dimarts , despres de fer tot de les fitxes , vam estar acabant de ver els videolits i despres vam estar escoltant altres videolits i monolegs de altres classes , tambe vam ver el video amb tota la activitat dels poemes de Vicent Estelles.


Setmana Productiva

Quatre de Juny de 2013.
Dimarts: Al començar la classe Toni va possar un fulls que teniem que agafar-lo nosaltras de la taula.
Despres vam corregir la fulla del connectors i al acabar els connectors,al finatlizar la classe Toni ens va explicar la cohesió i ens va dir si teniem dubtes.

Dijous: Aquest dia Toni ens va donar un full de els mecanismes de referencia , i vam fer un exercici de la dixi i la anafora. I despres vam fer la fulla que ens va donar al principi d' classe.
images.jpg

Divendes: Aquest dia era l'ultim de la setmana i essa mateixa vesprada els companys de segon de batxiller se graduariem aleshores Toni ens va preguntar que si vendriem a la junta de Primer de Bat i a la graduacio de Segon de Bat essa mateixa vesprada.
Despres vam seguir comentant el text de l' iguana i al finatlizar la classe ens va donar un full amb exercicis.
Poc per a acabar.

Quatre de Juny de 2013.
Una nova setmana amb Valenciá:

Dimarts: Al començar la classe Toni ens va explicar tot lo que vam a fer aquesta setmana i despres vam estar corregint les frases i ho va preguntar estar preguntant en ordre de llista ú a ú.
Al finatlizar vam estar fent un exercici de cohesio al ordinador de Toni.

Dijous: Al començar la classe Toni ens va dir que ens possarem nosaltres la nota de la tertulia de " Terra Baixa " i ens va donar una fotocopia amb una graella que teniem que posar la nota d' cada company.
n-lectura.jpg
Divendres: Al començar la classe Toni ens va donar una fulla amb uns escrits dels blogs de altres curs.
Al finalitzar la classe vam estar escoltats i veient els poemes realizats per els meus companys de classe.


COMENTARIO: He lloc esta entrada perquè com he dit en mon presentancion , no he fet ús de cap recurs tecnològic , i en esta entrada parle d'una tertúlia que vam fer sobre terra baixa , per tant , ha sigut una experiència nova per a mon.

L' ultim escrit.

Quatre de Juny de 2013.
Dimarts: Toni ens va dir que algun dia anirem a l' aula de informatica per a que ens explique com fer el nostre wiki amb els 10 escrits nostres.Tambe ens va dir la data del examen,que va possarla el dia 13 de juny,despres vam estar fent les fulles que ens va donar al començar la classe.

Dijous: Al començar la classe, Toni ens va dir que els pronoms febles no anirem per a l' examen,despres ens va dir que el dimarts anirem a l' aula de informatica per a fer lo del wiki. Al finatlizar vam corregir els exercicis de la fulla que ens van dar els dia de abans.
playa.jpg

Divendres: En aquesta classe,Toni ens va donar un fulla de la millora de la cohesio textual,tambe vam estant escoltar algunes composicions textuals,despres vam comentar la fitxa que ens va donar i va dir que ferem la fitxa que ens va donar al principi de classe.


COMENTARI:
Acabe amb esta ultima entrada , perquè és una entrada important per a mon , l'entrada amb la qual pose fi a les meues publicacions en el blog de valencià , també la pose perquè és l'entrada de la qual parla sobre el treball del wiki , el qual estic acabant ara mateix.


Reflexió Personal.


Acaba d'arribar el moment de despedida , com he dit al principi , este curs ha sigut un repte per a la meua a causa del blog setmanal , de fer classe sense haver d'utilitzar llibres , etc... Enguany ha sigut un any nou , un nou cicle , com si fóra una altra etapa en les nostres vides. Volia donar les gràcies al meu professor de Valencià , Toni. Espere que l'any que ve podem seguir amb el blog i amb este wiki ja que açò ajuda a poder tindre una bona escriptura en este idioma. Espere que vos haja agradat.
Una salutació.
Ángel Carvajal Arellano.